Zestaw piśmienniczy z logo UMK

Zestaw piśmienniczy z logo UMK

 Zestaw piśmienniczy z logo UMK

Zestaw piśmienniczy z logo UMK. Długopis i ołówek automatyczny w skórzanym piórniku.

Dostępny także z logo w wersji angielskiej.

Cena: 18,00 zł

Informacja o aktualnie dostępnej ofercie: tel. (56) 611 46 57