Dziekani

Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2016-2020

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-44-41, +48-56-611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Werner Ulrich
Prodziekani:
prof. dr hab. Maria Stankiewicz - ds. badań naukowych
dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK - ds. studenckich
dr Edmund Kartanas - ds. kształcenia

Wydział Chemii
Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Edward Szłyk
Prodziekani:
prof. dr hab. Iwona Łakomska - ds. rozwoju i współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK - ds. nauki i organizacji
dr hab. Urszula Kiełkowska - ds. studenckich i dydaktyki

Wydział Farmaceutyczny
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585-3541, +48 52 585 3675
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prodziekani:
prof. dr hab. Ewa Żekanowska - ds. studenckich
prof. dr hab. Michał Marszałł - ds. nauki
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska - ds. jakości kształcenia

Wydział Filologiczny
Coll. Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-3510, +48 56-611-3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Przemysław Nehring
Prodziekani:
dr hab. Dariusz Pniewski - ds. studenckich i kształcenia
dr Adam Kola - ds. organizacji i rozwoju

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418
e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Prodziekani:
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK - ds. kształcenia i badań naukowych
dr hab. Jacek Jurkowski - ds. organizacji kształcenia
dr hab. Anna Bartkiewicz - ds. studentów
dr Agata Karska - Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia

Wydział Humanistyczny
Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-36-10, +48-56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Anita Pacholik-Żuromska - ds. studenckich
dr hab. Krzysztof Pietrowicz - ds. organizacyjnych
dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

Wydział Lekarski
Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Dziekan:
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Michał Szpinda - ds. studenckich
prof. dr hab. Alina Woźniak - ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. dr hab. Marek Koziński - ds. naukowo-badawczych

Wydział Matematyki i Informatyki
Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Prodziekani:
prof. dr hab. Krzysztof Frączek - ds. naukowych
prof. dr hab. Stanisław Kasjan - ds. studenckich
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - ds. ogólnych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-46-00, +48 56-611-22-80
e-mail: dwneizst@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK - ds. nauki
dr Ryszard Lorenczewski - ds. studentów

Wydział Nauk Historycznych
Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stanisław Roszak
Prodziekani:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. kształcenia, promocji i rekrutacji
dr Jacek Rakoczy - ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk Pedagogicznych
Gagarina 9, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-31-10, +48 56-611-31-25
e-mail: dziekped@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
Prodziekani:
ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK - ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK - ds. dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
prof. dr hab. Alina Borkowska - ds. ekonomicznych i nauki
prof. dr hab. Jacek Klawe - ds. studenckich i polityki kadrowej
dr hab. Maria Kłopocka - ds. kształcenia i rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi
Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-2585, +48-56-611-2586
e-mail: dwnozi@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec - ds. kształcenia
dr Marcin Świtoniak - ds. studentów

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 21-10, +48 56 611 21-11
e-mail: wpism@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK - ds. nauki
dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK - ds. kształcenia
dr Patryk Tomaszewski - ds. studenckich

Wydział Prawa i Administracji
Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-05
e-mail: wpia@law.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Prodziekani:
prof. dr hab. Bożena Gronowska - ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

Wydział Sztuk Pięknych
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-38-10, +48 56-611-38-45
e-mail: wsp@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
Prodziekani:
dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK - ds. ogólnych
dr Mirosław Wachowiak - ds. kształcenia i organizacji studiów

Wydział Teologiczny
Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91
e-mail: teologia@umk.pl
Dziekan:
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Prodziekani:
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK - ds. studenckich i dydaktycznych