Dziekani

Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2016-2020

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,
tel. (56) 611-25-20, fax (56) 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Werner Ulrich
Prodziekani:
prof. dr hab. Maria Magdalena Stankiewicz – ds. badań naukowych
dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK – ds. studenckich
dr Edmund Kartanas – ds. kształcenia


Wydział Chemii
87-100 Toruń, ul. Gagarina 7,
tel. (56) 611-43-02, fax (56) 654-24-77
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Edward Szłyk
Prodziekani:
dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK – ds. rozwoju i współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK – ds. nauki i organizacji
dr hab. Urszula Kiełkowska – ds. studenckich i dydaktyki

Wydział Farmaceutyczny
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15,
tel. (52) 585-34-01, fax (52) 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prodziekani:
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek–Komkowska – ds. jakości kształcenia
prof. dr hab. Ewa Żekanowska – ds. studenckich
dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK – ds. nauki

Wydział Filologiczny
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3,
tel. (56) 611-35-11, fax (56) 611-35-07
e-mail: dziekanat_wf@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Prodziekani:
dr hab. Dariusz Pniewski – ds. studenckich i kształcenia
dr Adam Kola – ds. organizacji i rozwoju

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5,
tel. (56) 611-32-73, fax (56) 611-24-18
e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Prodziekani:
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK – ds. kształcenia i badań naukowych
dr hab. Jacek Jurkowski – ds. organizacji kształcenia
dr hab. Anna Bartkiewicz - ds. studentów

Wydział Humanistyczny
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a,
tel. (56) 611-36-34, fax (56) 611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Prodziekani:
dr Anita Pacholik-Żuromska – ds. studenckich
dr hab. Krzysztof Pietrowicz – ds. organizacyjnych

Wydział Lekarski
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13,
tel. (52) 585-33-96, fax (52) 585-33-95
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Dziekan:
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Michał Szpinda – ds. studenckich
prof. dr hab. Alina Woźniak – ds. polityki kadrowej i finansowej
dr hab. Marek Koziński – ds. naukowo-badawczych

Wydział Matematyki i Informatyki
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18,
tel. (56) 611-34-01, fax (56) 611-29-87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Prodziekani:
prof. dr hab. Krzysztof Frączek – ds. naukowych
prof. dr hab. Stanisław Kasjan – ds. studenckich
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska – ds. ogólnych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a,
tel. (56) 611-46-08, fax (56) 611-22-80
e-mail: dziekan@econ.umk.pl
Dziekan:
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK – ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK – ds. nauki
dr Ryszard Lorenczewski – ds. studentów

Wydział Nauk Historycznych
87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1,
tel. (56) 611-37-12, fax (56) 611-37-74
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prodziekani:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK – ds. studenckich
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – ds. kształcenia, promocji i rekrutacji
dr Jacek Rakoczy – ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk o Zdrowiu
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15,
tel. (52) 585-34-50, fax (52) 585-34-51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Prodziekani:
prof. dr hab. Alina Borkowska – ds. ekonomicznych i nauki
prof. dr hab. Jacek Klawe – ds. studenckich i polityki kadrowej
dr hab. Maria Kłopocka – ds. kształcenia i rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,
tel. (56) 611-25-85, fax (56) 611-25-86
e-mail: dwnozi@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – ds. kształcenia
dr Marcin Świtoniak – ds. studentów

Wydział Nauk Pedagogicznych
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9,
tel. (56) 611-31-15, fax (56) 611-31-25
e-mail: dziekped@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
Prodziekani:
ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK – ds. studenckich
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK – ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK – ds. dydaktycznych

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
87-100 Toruń, ul. Batorego 39 L,
tel. (56) 611-21-25, fax (56) 611-21-11
e-mail: wpism@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Bartłomiej Michalak – ds. nauki
dr hab. Beata Stachowiak – ds. kształcenia
dr Patryk Tomaszewski – ds. studenckich

Wydział Prawa i Administracji
87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 3,
tel. (56) 611-40-00, fax (56) 611-40-05
e-mail: wpia@law.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Prodziekani:
prof. dr hab. Bożena Gronowska – ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. Piotr Rączka – ds. studenckich
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski – ds. ekonomicznych i rozwoju

Wydział Sztuk Pięknych
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32,
tel. (56) 611-38-02, fax (56) 611-38-45
e-mail: WSP@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
Prodziekani:
dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK – ds. ogólnych
dr Mirosław Wachowiak – ds. kształcenia i organizacji studiów

Wydział Teologiczny
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37,
tel. (56) 611-49-94, fax (56) 611-49-91
Dziekan:
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Prodziekani:
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński – ds. studenckich i dydaktycznych
ks. dr hab. Piotr Roszak – ds. nauki