Dziekani

Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2016-2020

Wydział Chemii
Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Edward Szłyk
Prodziekani:
prof. dr hab. Iwona Łakomska - ds. rozwoju i współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK - ds. nauki i organizacji
dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK - ds. studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

Wydział Farmaceutyczny
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585-3541, +48 52 585 3675
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prodziekani:
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska - ds. jakości kształcenia
dr hab. Marcin Koba, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - ds. organizacji nauczania
prof. dr hab. Michał Marszałł - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
tel. ,
e-mail: 
Dziekan:
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Marek Jeziński - ds. organizacji i kształcenia
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. studenckich
dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418
e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Prodziekani:
dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - ds. studentów
prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski - ds. nauki
dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK - ds. kształcenia

Wydział Humanistyczny
tel. ,
e-mail: 
Dziekan:
prof. dr hab. Przemysław Nehring
Prodziekani:
dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK - ds. kształcenia
dr hab. Adam Kola, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

Wydział Lekarski
Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Prodziekani:
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski - ds. nauki
dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Anita Olczak, prof. UMK - ds. finansów i dydaktyki

Wydział Matematyki i Informatyki
Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Prodziekani:
prof. dr hab. Stanisław Kasjan - ds. studenckich
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - ds. organizacyjnych
prof. dr hab. Krzysztof Frączek - Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
tel. ,
e-mail: 
Dziekan:
prof. dr hab. Werner Ulrich
Prodziekani:
prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska - ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK - ds. mobilności i umiędzynarodowienia
dr Jarosław Sobolewski - ds. klinicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-46-00, +48 56-611-22-80
e-mail: dwneizst@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Maciej Zastempowski - ds. nauki
dr Ryszard Lorenczewski - ds. studenckich
dr Aranka Ignasiak-Szulc - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - Przewodniczący Rady Dyscypliny nauki o Zarządzaniu i Jakości
prof. dr hab. Magdalena Osińska - Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Wydział Nauk Historycznych
Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stanisław Roszak
Prodziekani:
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK - ds. studenckich
dr Jacek Rakoczy - ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel. 56-611-21-10,
e-mail: wnopib@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK - ds. kształcenia
dr Patryk Tomaszewski - ds. studenckich
dr Katarzyna Kącka - ds. rozwoju i organizacji
dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

Wydział Nauk o Zdrowiu
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
prof. dr hab. Alina Borkowska - ds. ekonomicznych i nauki
dr hab. Maria Kłopocka, prof. UMK - ds. kształcenia i rozwoju
Dziekan:
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Prodziekani:
dr Marta Podhorecka - ds. studenckich
prof. dr hab. Andrzej Kurylak - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
tel. ,
e-mail: 
Dziekan:
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK - ds. studenckich
dr Anna Dubownik - ds. kształcenia
dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Wydział Prawa i Administracji
Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-05
e-mail: wpia@law.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
prof. dr hab. Bożena Gronowska - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne

Wydział Sztuk Pięknych
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-38-10,
e-mail: wsp@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
Prodziekani:
dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK - ds. kształcenia i organizacji studiów
dr Franciszek Skibiński - ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce

Wydział Teologiczny
Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91
e-mail: teologia@umk.pl
Dziekan:
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Prodziekani:
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK - ds. studenckich i dydaktycznych
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - ds. nauki, umiędzynarodowienia i ewaluacji
ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne