Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2020-2024

Wydział Chemii
Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Iwona Łakomska
Prodziekani:
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - ds. ekonomicznych i rozwoju
dr Andrzej Wolan - ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK - ds. organizacji i współpracy

Wydział Farmaceutyczny
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585-3541, +48 52 585 3675
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prodziekani:
dr hab. Marcin Koba, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - ds. organizacyjnych i rozwoju

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Dziekan:
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. studenckich
dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia
dr Anna Kola - ds. organizacji kształcenia

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418
e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski
Prodziekani:
dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK - ds. kształcenia
dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK - ds. finansów i rozwoju

Wydział Humanistyczny
Dziekan:
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK - ds. kształcenia
dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

Wydział Lekarski
Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Prodziekani:
prof. dr hab. Michał Wiciński - ds. studenckich
dr hab. Anita Olczak, prof. UMK - ds. finansów i dydaktyki
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - ds. nauki

Wydział Matematyki i Informatyki
Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stanisław Kasjan
Prodziekani:
dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK - ds. studenckich
prof. dr hab. Grzegorz Bobiński - ds. naukowych
dr Łukasz Mikulski - ds. informatyki

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Dziekan:
prof. dr hab. Justyna Rogalska
Prodziekani:
dr Edyta Adamska - ds. Studentów i Organizacji Kształcenia
dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK - ds. Ekonomicznych i Rozwoju
prof. dr hab. Mariusz Skowroński - ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel. +48 56-611-4608, +48 56-611-2280
Dziekan:
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prodziekani:
dr Ryszard Lorenczewski - ds. studenckich
dr Aranka Ignasiak-Szulc - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK - ds. nauki

Wydział Nauk Historycznych
Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Stanisław Roszak
Prodziekani:
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK - ds. kształcenia i spraw studenckich
dr Jacek Rakoczy - ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel. 56-611-21-10,
e-mail: wnopib@umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Karpus
Prodziekani:
dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK - ds. kształcenia
dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK - ds. studenckich
dr Katarzyna Kącka - ds. rozwoju i organizacji

Wydział Nauk o Zdrowiu
Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Alina Borkowska
Prodziekani:
dr hab. Marta Podhorecka, prof. UMK - ds. studenckich
prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski - ds. badań i rozwoju
dr Magdalena Weber-Rajek - ds. kształcenia

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Dziekan:
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK - ds. kształcenia

Wydział Prawa i Administracji
Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-02
e-mail: wpia@law.umk.pl
Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

Wydział Sztuk Pięknych
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-38-10,
e-mail: wsp@umk.pl
Dziekan:
dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
Prodziekani:
dr Karolina Zimna-Kawecka - ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK - ds. współpracy międzynarodowej

Wydział Teologiczny
Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91
e-mail: teologia@umk.pl
Dziekan:
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
Prodziekani:
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist - ds. studenckich i kształcenia