astrolabium

Letni Kurs NAWA

 

 ENGLISH VERSION

Kurs w Toruniu będzie trwał 2 tygodnie (18-31 lipca 2023 r.), obejmie praktyczną naukę języka polskiego, w tym warsztaty fonetyczne w laboratorium, wykłady na temat historii i kultury polskiej, lekcje muzealne, zajęcia filmowe, warsztaty taneczne, teatralne i inne aktywności integracyjne, np. dwie wycieczki: do Gdańska i Bydgoszczy.

Kurs, aktywności, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt podróży oraz koszt obowiązkowego ubezpieczenia medycznego.

Do udziału w kursie - zgodnie z wytycznymi NAWA - zaproszeni są:

  • studenci zagranicznych uczelni,
  • nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni,

którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1, co oznacza, że w kursie mogą wziąć udział również osoby, które dopiero zaczynają uczyć się języka polskiego :-)

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 30 maja 2023. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego i opinii/ listu referencyjnego z uczelni macierzystej pod adres skjpo@umk.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO EDYCJI

Zobacz, jaki Toruń jest piękny!

 

Letnie Kursy NAWA są finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe informacje o kursach NAWA organizowanych w Polsce: