Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Akredytacje zewnętrzne

Akredytacje międzynarodowe

Jednostka/ kierunek studiów
Organizacja certyfikująca/certyfikat
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
luty 2022
5 lat
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Association of MBAs czerwiec 2021 3 lata
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/fizyka techniczna

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme

luty 2021 5 lat
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/informatyka stosowana

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor/Master Degree programme

kwiecień 2020 5 lat
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/automatyka i robotyka

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme

kwiecień 2020 5 lat


Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • Oceny programowe PKA
Kierunek studiów
Uzyskana ocena programowa
Poziom studiów
Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
informatyka
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
07.05.2009
*
filologia polska
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.07.2009
*
filologia angielska
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.09.2010
*
filologia romańska
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.09.2010
*
filologia germańska
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.09.2010
*
filologia klasyczna
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.09.2010
*
filologia włoska
pozytywna
I stopnia
02.09.2010
*
filologia rosyjska
pozytywna
I, II stopnia i jednolite magisterskie
02.09.2010
*
filologia bałkańska
pozytywna
I i II stopnia
02.09.2010
*
finanse i rachunkowość
wyróżniająca
I i II stopnia
03.03.2016
2023/2024
teologia wyróżniająca jednolite magisterskie 26.01.2017 2024/2025
nauki o rodzinie
pozytywna
I i II stopnia
09.02.2017
2022/2023
kognitywistyka
pozytywna
I i II stopnia
25.05.2017
2022/2023
fizyka wyróżniająca I i II stopnia 22.06.2017 2024/2025
biotechnologia (WL) pozytywna I i II stopnia 06.07.2017 2022/2023
prawo wyróżniająca jednolite magisterskie 07.09.2017 2024/2025
pielęgniarstwo pozytywna I i II stopnia 21.09.2017 2022/2023
socjologia pozytywna I i II stopnia 12.10.2017 2023/2024
ekonomia wyróżniająca I i II stopnia 08.02.2018 2025/2026
automatyka i robotyka pozytywna I stopnia 26.04.2018 2023/2024
informatyka stosowana pozytywna I i II stopnia 26.04.2018 2023/2024
fizyka techniczna wyróżniająca I i II stopnia 10.05.2018 2025/2026
chemia kosmetyczna pozytywna I i II stopnia 07.06.2018 2023/2024
kierunek lekarski pozytywna jednolite magisterskie 21.06.2018 2023/2024
zarządzanie wyróżniająca I i II stopnia 11.10.2018 2026/2027
konserwacja i restauracja dzieł sztuki pozytywna jednolite magisterskie 23.05.2019 2024/2025
farmacja pozytywna jednolite magisterskie 12.12.2019 2025/2026
filozofia pozytywna I i II stopnia 27.02.2020 2025/2026
dziennikarstwo i komunikacja społeczna pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
administracja pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
politologia pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
historia pozytywna I i II stopnia 03.09.2020 2025/2026
pedagogika pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
biologia pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
archeologia pozytywna I i II stopnia 22.10.2020 2026/2027
stosunki międzynarodowe pozytywna I i II stopnia 21.01.2021 2026/2027
biotechnologia (WNBiW) pozytywna I i II stopnia 25.02.2021 2026/2027
analityka medyczna pozytywna jednolite magisterskie 25.03.2021 2026/2027
kulturoznawstwo pozytywna I i II stopnia 25.03.2021 2026/2027
geografia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
chemia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
krytyka artystyczna pozytywna I stopnia 22.07.2021 2026/2027
astronomia pozytywna I i II stopnia 22.07.2021 2026/2027
fizjoterapia pozytywna jednolite magisterskie 07.10.2021 2023/2024
matematyka pozytywna I i II stopnia 10.02.2022 2027/2028
matematyka stosowana pozytywna I i II stopnia 09.06.2022 2027/2028
zdrowie publiczne pozytywna I i II stopnia 23.02.2023 2028/2029

* wydział prowadzący kierunek otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną

Akredytacje środowiskowe:

  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
informatyka stosowana - studia I i II stopnia
24.04.2020
2020 - 2025
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
automatyka i robotyka - studia I stopnia
24.04.2020
2020 - 2025
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fizyka techniczna -  studia I i II stopnia 20.02.2021 2021 - 2026
  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Lekarski
kierunek lekarski
28.01.2011
5 lat (przedłużony po wizytacji kontrolnej 01.06. 2016 r.)
  • Akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Nauk o Zdrowiu
pielęgniarstwo
26.07.2018
5 lat
Wydział Nauk o Zdrowiu
położnictwo
02.11.2021
5 lat
  • Akredytacja na prowadzenie specjalizacji z Farmacji Aptecznej
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Farmaceutyczny
farmacja
04.02.2020
5 lat


Aktualizacja: Karolina Rochnowska, 07.03.2023 r.