Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Akredytacje zewnętrzne

Akredytacje międzynarodowe

Jednostka/ kierunek studiów
Organizacja certyfikująca/certyfikat
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Chemii/chemia European Chemistry Thematic Network/Chemistry Eurobachelor grudzień 2023 5 lat
Wydział Chemii/chemia European Chemistry Thematic Network/Chemistry Euromaster grudzień 2023 5 lat
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
luty 2022
5 lat
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Association of MBAs czerwiec 2021 3 lata
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/fizyka techniczna European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme luty 2021 5 lat
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/informatyka stosowana European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor/Master Degree programme kwiecień 2020 5 lat
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej/automatyka i robotyka European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE), Komisja Akredytacyjuna Uczelni Technicznych (KAUT) - European-Accredited Engineering Bachelor Degree programme kwiecień 2020 5 lat

 

Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu
Kierunek studiów
Poziom studiów
Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
kognitywistyka
I i II stopnia
22.02.2024
2029/2030
  • Oceny programowe PKA
Kierunek studiów
Uzyskana ocena programowa
Poziom studiów
Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
teologia wyróżniająca jednolite magisterskie 26.01.2017 2024/2025
fizyka wyróżniająca I i II stopnia 22.06.2017 2024/2025
biotechnologia (WL) pozytywna I i II stopnia 06.07.2017 2022/2023
prawo wyróżniająca jednolite magisterskie 07.09.2017 2024/2025
socjologia pozytywna I i II stopnia 12.10.2017 2023/2024
ekonomia wyróżniająca I i II stopnia 08.02.2018 2025/2026
fizyka techniczna wyróżniająca I i II stopnia 10.05.2018 2025/2026
chemia kosmetyczna pozytywna I i II stopnia 07.06.2018 2023/2024
kierunek lekarski pozytywna jednolite magisterskie 21.06.2018 2023/2024
zarządzanie wyróżniająca I i II stopnia 11.10.2018 2026/2027
konserwacja i restauracja dzieł sztuki pozytywna jednolite magisterskie 23.05.2019 2024/2025
farmacja pozytywna jednolite magisterskie 12.12.2019 2025/2026
filozofia pozytywna I i II stopnia 27.02.2020 2025/2026
dziennikarstwo i komunikacja społeczna pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
administracja pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
politologia pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
historia pozytywna I i II stopnia 03.09.2020 2025/2026
pedagogika pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
biologia pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
archeologia pozytywna I i II stopnia 22.10.2020 2026/2027
stosunki międzynarodowe pozytywna I i II stopnia 21.01.2021 2026/2027
biotechnologia (WNBiW) pozytywna I i II stopnia 25.02.2021 2026/2027
analityka medyczna pozytywna jednolite magisterskie 25.03.2021 2026/2027
kulturoznawstwo pozytywna I i II stopnia 25.03.2021 2026/2027
geografia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
chemia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
krytyka artystyczna pozytywna I stopnia 22.07.2021 2026/2027
astronomia pozytywna I i II stopnia 22.07.2021 2026/2027
fizjoterapia pozytywna jednolite magisterskie 07.10.2021 2023/2024
matematyka pozytywna I i II stopnia 10.02.2022 2027/2028
matematyka stosowana pozytywna I i II stopnia 09.06.2022 2027/2028
zdrowie publiczne pozytywna I i II stopnia 23.02.2023 2028/2029
informatyka pozytywna I (lic.) i II stopnia 15.06.2023 2028/2029
nauki o rodzinie pozytywna I i II stopnia 18.09.2023 2028/2029
kognitywistyka

pozytywna

Certyfikat Doskonałości Kształcenia

 

I i II stopnia

 

05.10.2023

 

22.02.2024

 

2029/2030

 

pielęgniarstwo pozytywna I i II stopnia 09.11.2023 2028/2029
automatyka i robotyka pozytywna I i II stopnia 22.02.2024 2029/2030
medioznawstwo pozytywna I stopnia 22.02.2024 2029/2030
psychologia pozytywna jednolite magisterskie 22.02.2024 2029/2030
socjologia pozytywna I i II stopnia 11.04.2024 2029/2030
informatyka stosowana pozytywna I i II stopnia 25.04.2024 2029/2030
finanse i rachunkowość pozytywna I i II stopnia 19.06.2024 2029/2030

 

Akredytacje środowiskowe:

  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
informatyka stosowana - studia I i II stopnia
24.04.2020
2020 - 2025
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
automatyka i robotyka - studia I stopnia
24.04.2020
2020 - 2025
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fizyka techniczna -  studia I i II stopnia 20.02.2021 2021 - 2026

 

  • Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim KRAUM
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Lekarski
kierunek lekarski
22.06.2023
5 lat

 

  • Akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Nauk o Zdrowiu
pielęgniarstwo
27.07.2023
5 lat
Wydział Nauk o Zdrowiu
położnictwo
02.11.2021
5 lat

 

  • Akredytacja na prowadzenie specjalizacji z Farmacji Aptecznej
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Farmaceutyczny
farmacja
04.02.2020
5 lat

 

  • Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy
Jednostka
Kierunek
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
psychologia
17.06.2021
bezterminowo

 

  • Akredytacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Jednostka
Kurs
Data przyznania akredytacji
Okres na który przyznano akredytację

Wydział Humanistyczny

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców

kurs przygotowawczy NAWA
02.06.2023
2023-2026
kursy letnie NAWA
02.06.2023
2024-2026

 


Aktualizacja: Karolina Rochnowska, 01.07.2024 r.