COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Akredytacje zewnętrzne

 1. Akredytacje międzynarodowe
  Jednostka
  Organizacja certyfikująca
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
  12.08.2015
  5 lat
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Association of MBAs 06.2021 3 lata
 2. Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
  • Oceny instytucjonalne
  Jednostka
  Uzyskana ocena
  instytucjonalna
  Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  pozytywna
  20.02.2014
  Wydział Filologiczny
  pozytywna
  03.07.2014
  Wydział Matematyki i Informatyki
  pozytywna
  19.11.2015
  • Oceny programowe
  Kierunek studiów
  Uzyskana ocena programowa
  Poziom studiów
  Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
  Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
  ochrona środowiska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  04.09.2008
  *
  informatyka
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  07.05.2009
  *
  filologia polska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.07.2009
  *
  matematyka
  wyróżniająca
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  25.03.2010
  *
  filologia angielska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia romańska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia germańska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia klasyczna
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia włoska
  pozytywna
  I stopnia
  02.09.2010
  *
  filologia rosyjska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia bałkańska
  pozytywna
  I i II stopnia
  02.09.2010
  *
  fizjoterapia
  pozytywna
  I i II stopnia
  02.07.2015
  2020/2021
  finanse i rachunkowość
  wyróżniająca
  I i II stopnia
  03.03.2016
  2023/2024
  teologia wyróżniająca jednolite magisterskie 26.01.2017 2024/2025
  nauki o rodzinie
  pozytywna
  I i II stopnia
  09.02.2017
  2022/2023
  kognitywistyka
  pozytywna
  I i II stopnia
  25.05.2017
  2022/2023
  fizyka wyróżniająca I i II stopnia 22.06.2017 2024/2025
  biotechnologia (WL) pozytywna I i II stopnia 06.07.2017 2022/2023
  prawo wyróżniająca jednolite magisterskie 07.09.2017 2024/2025
  zdrowie publiczne pozytywna I i II stopnia 21.09.2017 2022/2023
  pielęgniarstwo pozytywna I i II stopnia 21.09.2017 2022/2023
  socjologia pozytywna I i II stopnia 12.10.2017 2023/2024
  ekonomia wyróżniająca I i II stopnia 08.02.2018 2025/2026
  automatyka i robotyka pozytywna I stopnia 26.04.2018 2023/2024
  informatyka stosowana pozytywna I i II stopnia 26.04.2018 2023/2024
  fizyka techniczna wyróżniająca I i II stopnia 10.05.2018 2025/2026
  chemia kosmetyczna pozytywna I i II stopnia 07.06.2018 2023/2024
  kierunek lekarski pozytywna jednolite magisterskie 21.06.2018 2023/2024
  zarządzanie wyróżniająca I i II stopnia 11.10.2018 2026/2027
  konserwacja i restauracja dzieł sztuki pozytywna jednolite magisterskie 23.05.2019 2024/2025
  farmacja pozytywna jednolite magisterskie 12.12.2019 2025/2026
  filozofia pozytywna I i II stopnia 27.02.2020 2025/2026
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
  administracja pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
  politologia pozytywna I i II stopnia 07.05.2020 2025/2026
  historia pozytywna I i II stopnia 03.09.2020 2025/2026
  pedagogika pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
  biologia pozytywna I i II stopnia 17.09.2020 2025/2026
  archeologia pozytywna I i II stopnia 22.10.2020 2026/2027
  stosunki międzynarodowe pozytywna I i II stopnia 21.01.2021 2026/2027
  biotechnologia (WNBiW) pozytywna I i II stopnia 25.02.2021 2026/2027
  analityka medyczna pozytywna jednolite magisterskie 25.03.2021 2026/2027
  kulturoznawstwo pozytywna I i II stopnia 25.03.2021 2026/2027
  geografia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
  chemia pozytywna I i II stopnia 24.06.2021 2026/2027
  krytyka artystyczna pozytywna I stopnia 22.07.2021 2026/2027
  astronomia pozytywna I i II stopnia 22.07.2021 2026/2027
  * wydział prowadzący kierunek otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną
 3. Akredytacje środowiskowe:
  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  informatyka stosowana - studia I i II stopnia
  24.04.2020
  2020 - 2025
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  automatyka i robotyka - studia I stopnia
  24.04.2020
  2020 - 2025
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fizyka techniczna -  studia I i II stopnia 20.02.2021 2021 - 2026
  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Lekarski
  kierunek lekarski
  28.01.2011
  5 lat (przedłużony po wizytacji kontrolnej 01.06. 2016 r.)
  • Akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  pielęgniarstwo
  26.07.2018
  5 lat
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  położnictwo
  02.11.2021
  5 lat
  • Akredytacja na prowadzenie specjalizacji z Farmacji Aptecznej
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Farmaceutyczny
  farmacja
  06.02.2015
  5 lat


Aktualizacja: Karolina Rochnowska, 09.11.2021 r.