COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć ogólnouniwersyteckich prosimy o kontakt z właściwą osobą na Wydziale.

Osoby zajmujące się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach w roku akademickim 2020/2021
Wydział Osoba Mail, telefon
Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych mgr Edyta Rutkowska edyrut@umk.pl, (56) 611-25-83
Chemii mgr Joanna Bełkowska jbelkowska@umk.pl, (56) 611-47-26
Farmaceutyczny CM mgr Grażyna Łukowiak grazyna.lukowiak@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Humanistyczny mgr Anna Osielska anna.osielska@umk.pl, (56) 611-35-25
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej mgr Justyna Filipiak jfilipiak@umk.pl, (56) 611-32-81
Filozofii i Nauk Społecznych mgr Grażyna Szmigiel studped@umk.pl, (56) 611-31-26
Lekarski CM mgr Katarzyna Pruszkiewicz, mgr Anna Bielińska k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94 abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98
Matematyki i Informatyki mgr Katarzyna Wietrzykowska kwiet@mat.umk.pl, tel. (56) 611-29-88
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania mgr Barbara Polaszek barbara.polaszek@umk.pl, (56) 611-46-27
Nauk Historycznych mgr Krystian Chyrkowski kch7@umk.pl, (56) 611-37-54
Nauk o Zdrowiu CM mgr Joanna Tyburczy, mgr Agnieszka Walinska dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37 agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65
Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mgr Małgorzata Andrzejewska msobczak@umk.pl, (56) 611-44-43
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

mgr Ewa Tomaszewska,

mgr Katarzyna Kwaśniewska

ewtom@umk.pl, (56) 611-21-49

kaskwas@umk.pl , (56) 611-21-29

Prawa i Administracji

mgr Beata Kwiatkowska,

mgr Katarzyna Kiljan

inez@law.umk.pl, (56) 611-40-39

k_kiljan@law.umk.pl (56) 611-40-11

Sztuk Pięknych mgr Maria Bednarek wsp@umk.pl, (56) 611-38-45
Teologiczny mgr Ewa Reczkowska ewarecz@umk.pl, (56) 611-49-90

W razie problemów technicznych prosimy o mail na adres: usos@umk.pl

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

CO TO SĄ ZAJĘCIA OGÓLONOUNIWERSYTECKIE

Przez zajęcia ogólnouniwersyteckie rozumie się zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, które umożliwiają studentom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin nie związanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu lub wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu studiów UMK w Toruniu wprowadzonego Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą Państwo zrealizować zajęcia na innym kierunku studiów.