Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Strona główna > Studenci > Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć ogólnouniwersyteckich prosimy o kontakt z właściwą osobą na Wydziale.

Osoby zajmujące się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach w roku akademickim 2018/2019
Wydział Osoba Mail, telefon
Biologii i Ochrony Środowiska mgr Dominika Jezierny-Marks nika1313@umk.pl, (56) 611-47-72
Chemii dr Aleksandra Szalla olas@chem.umk.pl, (56) 611-45-35
Farmaceutyczny CM mgr Grażyna Łukowiak grazyna.lukowiak@cm.umk.pl (52) 585-34-00
Filologiczny mgr Anna Osielska anna.osielska@umk.pl, (56) 611-35-25
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej mgr Justyna Filipiak jfilipiak@umk.pl, (56) 611-32-81
Humanistyczny mgr Anna Dąbrowska annad@umk.pl, (56) 611-36-12
Lekarski CM mgr Katarzyna Pruszkiewicz, mgr Anna Bielińska k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-94 abielinska@cm.umk.pl, tel. (52) 585-33-98
Matematyki i Informatyki mgr Katarzyna Wietrzykowska kwiet@mat.umk.pl, tel. (56) 611-34-31
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania mgr Barbara Polaszek barbara.polaszek@umk.pl, (56) 611-46-27
Nauk Historycznych mgr Krystian Chyrkowski kch7@umk.pl, (56) 611-37-54
Nauk o Zdrowiu CM mgr Joanna Tyburczy, mgr Agnieszka Walinska dziekwnoz@cm.umk.pl, (52) 585-34-37 agnieszka_walinska@cm.umk.pl, (52) 585-36-65
Nauki o Ziemi mgr Małgorzata Andrzejewska msobczak@umk.pl, (56) 611-44-43
Nauk Pedagogicznych mgr Grażyna Szmigiel studped@umk.pl, (56) 611-31-26
Politologii i Studiów Międzynarodowych mgr Ewa Tomaszewska ewtom@umk.pl, (56) 611-21-49
Prawa i Administracji mgr Beata Kwiatkowska inez@law.umk.pl, (56) 611-40-39
Sztuk Pięknych mgr Maria Bednarek wsp@umk.pl, (56) 611-38-45
Teologiczny mgr Ewa Reczkowska ewarecz@umk.pl, (56) 611-49-90

W razie problemów technicznych prosimy o mail na adres: usos@umk.pl

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOUNIWERSYTECKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

CO TO SĄ ZAJĘCIA OGÓLONOUNIWERSYTECKIE

Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu studiów UMK w Toruniu wprowadzonego Uchwałą Nr 57 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2015 r. na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć jako zajęcia ogólnouczelniane przedmioty, które student zrealizował w Uniwersytecie lub innej uczelni np. w ramach programu MOST czy Erasmus. Warunkiem zaliczenia zajęć jest zgodność efektów kształcenia tych przedmiotów.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich mogą Państwo zrealizować zajęcia na innym kierunku studiów.