Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Pomoc dla studentów z Ukrainy

Zwolnienia z opłat za miejsce w Domu Studenckim: wzór wniosku

Wniosek należy złożyć do kierownika swojego DS-u.

 

Zwolnienie z opłat za studia: wzór wniosku

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek należy złożyć w odpowiednim Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich – adresy poniżej.

 

Zapomoga dla studentów:

Wniosek należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb  w zakładce „Dla wszystkich” / „Lista wniosków”.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek należy złożyć w odpowiednim Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich – adresy poniżej.

 

Zapomoga dla uczestników Kursu języka polskiego dla obcokrajowców: wzór wniosku

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich w Toruniu – adres poniżej.

 

Wnioski o zwolnienie z opłat za studia oraz o zapomogi należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

kampus toruński - Rektorat, Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 405, 408 (IV piętro)

Collegium Medicum - Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15, pok. 78 (budynek F, III piętro)

lub wysłać pocztą na ww. adresy.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

kampus toruński - Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

tel. 56 611-22-30 (zwolnienie z opłat za studia)

56 611-20-73 (zapomogi)

e-mail: dzstud@umk.pl

Collegium Medicum - Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM

tel. 52 585-33-88

e-mail:  dydaktyka@cm.umk.pl