COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Miejski Program Stypendialny
Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia miejskie dla studentów

Miejski Program Stypendialny

Strona główna > Studenci > Stypendia, kredyty > Stypendia miejskie dla studentów

 Miejski Program Stypendialny

 Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni wyższych

 

W 2020 roku w Toruniu kontynuowana będzie realizacja pakietu działań na rzecz studentów i absolwentów studiów toruńskich uczelni - Miejskiego Programu Stypendialnego, ustanowionego w 2014 roku przez Radę Miasta Torunia. 

Zasady udzielania stypendiów określa uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r., w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.