COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.
Biuro Samorządu Studenckiego UMK mieści się w Domu Studenckim nr 9 (ul. Gagarina 21/26).

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i działalności Samorządu Studenckiego UMK dostępne są na stronie: http://www.samorzad.umk.pl/

Samorząd Studencki CM UMK prowadzi również Portal Informacji Studenckiej prezentujący funkcjonowanie organizacji studenckich w Collegium Medicum pod adresem: http://www.samorzad.cm.umk.pl/