Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Wydział/Jednostka:
Nazwa polska Nazwa angielska Wydział Opiekun  
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Students Working Group of Archival WNH dr Marcin Smoczyński szczegóły
Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej Society for Experimental Prehistoric Archeology WNH dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK szczegóły
Akademickie Koło Miłośników Średniowiecza Students Scientific Association of Enthusiasts of the Middle Ages WNH dr hab. Jacek Bojarski szczegóły
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich Interdisciplinary Students Scientific Association of Baltic Studies WNH dr Magda Gawinecka-Woźniak; dr Piotr Pranke szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego Students Research Circle of Historians WNH dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk szczegóły
Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza Students Association of Archaeology Bronze and Iron Ages WNH dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK szczegóły
Wojskoznawcze Koło Naukowe Scientific Association of Military Studies WNH dr inż. Robert Rybak szczegóły
Akademickie Koło Badań Podwodnych Academic Circle of Underwater Research WNH dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK; dr Mateusz Popek szczegóły
Studencko - Doktoranckie Koło Rekonstrukcji Historycznej Students and PHD Students Historical Reenactment Association WNH prof. dr hab. Anna Drążkowska szczegóły
Międzywydziałowe Koło Archeologii Starożytności Interfaculty Society of Ancient Archeology WNH dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK szczegóły