Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki

Students Scientific Circle of Forensic Science


Numer RUOS: 37
Opiekun: dr Leszek Stępka
Zarząd: Prezes: Iga Bendkowska, Wiceprezes: Weronika Zywert, Mariusz Kubacki, Skarbnik: Anna Rojek, Sekretarz: Liliana Zaleska
Strona www: https://www.facebook.com/sknkumk
Adres ul. Władysława Bojarskiego 3
Email: sknk.umk@gmail.com
Data rejestracji: 1994-01-01
Data rozwiązania: aktywne