Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Opłaty za usługi edukacyjne

Uczelnia pobiera opłaty za:

  • kształcenie na studiach niestacjonarnych,
  • powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  • kształcenie na studiach w języku obcym,
  • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.