Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Strona główna > Studenci > Mobilność > Fundusz Wyszehradzki

Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Strona główna > Studenci > Mobilność > Fundusz Wyszehradzki

 Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Informacje ogólne

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką i jest projektem mającym na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.

Ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego przyznawane są stypendia studentom i osobom, które ukończyły studia magisterskie wyjeżdżającym na studia II stopnia, studia podyplomowe lub na część studiów doktoranckich. Stypendia przyznawane są na okres 1 lub 2 semestrów. Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów.

Stypendium nie jest przeznaczone na finansowanie studiów w ramach tzw. podwójnego dyplomu.

Procedura aplikacyjna

Wnioski o stypendia mogą być składane tylko w systemie on-line. System jest uruchamiany 2 miesiące przed upływem wyznaczonego terminu składania apliakcji, zazwyczaj na początku grudnia.

Polscy studenci mogą składać aplikacje w ramach następujących programów:

Intra-Visegrad Scholarships
Stypendia te przeznaczone są dla studentów pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), planujących odbyć studia w państwie należącym do Grupy, ale innym niż to, którego obywatelstwo posiadają.
Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 EUR na semestr, natomiast uczelnia przyjmująca otrzymuje grant w wysokości 1500 EUR na semestr.

Out-Going Scholarships
Stypendia te skierowane są do studentów pochodzących z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy chcieliby podjąć studia w jednym z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, , Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia i Ukraina.
Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 EUR na semestr, natomiast uczelnia przyjmująca otrzymuje grant w wysokości 1500 EUR na semestr.

Kandydaci, których macierzysta uczelnia lub pracodawca znajduje się w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej uprawnieni są do ubiegania się o jednorazowy grant na pokrycie kosztów podróży.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium upływa dnia 31 stycznia. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane są w połowie maja.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie http://visegradfund.org/scholarships/

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Gagarina 11, 87- Toruń
Rektorat, pok. 511-512
mgr Anna Prykanowska
e-mail: anna.prykanowska@umk.pl
tel. (+48 56) 611 42 29; 42 85