Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studenci Collegium Medicum UMK

Szczegółowe informacje dla studentów Collegium Medicum UMK Bydgoszczy, dotyczące organizacji i przebiegu studiów, dostępne są na stronie: http://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html

Samorząd Studencki CM UMK prowadzi również portal prezentujący funkcjonowanie organizacji studenckich w Collegium Medicum pod adresem: https://www.cm.umk.pl/studenci/organizacje-studenckie.html