Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Szkolenia BHP

Dział Szkoleń BHP
ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 3130
e-mail: dszbhp@umk.pl

ORGANIZACJA SZKOLEŃ z przedmiotu

Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Wszystkie szkolenia BHP są organizowane w ramach przedmiotu Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. W kampusie toruńskim UMK organizowane są przez Dział Szkoleń BHP. Termin udostępnienia szkoleń na platformie moodle dla wszystkich kierunków studiów: od 15 października 2023 roku do 10 grudnia 2023 roku.

  1. "SZKOLENIE PODSTAWOWE" z Elementów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, prowadzone e-learningowo, obowiązuje studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych oraz szkół doktorskich wszystkich kierunków UMK.
  2. "SZKOLENIE ROZSZERZONE" z Elementów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii organizowane jest w formie bezpośrednich zajęć (wykładów i ćwiczeń) po ukończeniu Szkolenia podstawowego. Jest obowiązkowe dla studentów wybranych Szkół Doktorskich oraz kierunków eksperymentalnych Wydziałów: Chemii, Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Nauk Historycznych (wyłącznie Archeologia), Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Sztuk Pięknych. Na platformie Moodle zamieszczony jest pomocniczy materiał dydaktyczny do przestudiowania. Wykłady z ćwiczeniami oraz egzamin końcowy odbywają się w wyznaczonych terminach w Sali Dydaktycznej Działu Szkoleń BHP na Wydziale Chemii.
  3. Z obowiązku szkolenia może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w wymaganym na Wydziale wymiarze (Załącznik nr 2 Zarządzenia Rektora UMK nr 123 z dnia 10 sierpnia 2022 r.), posiada wpis w systemie USOS, a od jego zaliczenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. W przypadku jednolitych studiów trwających 6 lat okres ważności szkolenia podstawowego wydłuża się o jeden rok. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje Dziekan Wydziału.
  4. Studenci lat wyższych, którzy nie figurują na listach przeniesionych z USOS na platformę Moodle i nie posiadają aktualnych, obowiązujących w UMK szkoleń bhp (np. po przeniesieniu z innej uczelni, po urlopie dziekańskim, itp.), winni być zgłoszeni przez dziekanat do Działu Szkoleń BHP (dszbhp@umk.pl) celem umożliwienia im dostępu do platformy e-learningowej.
  5. Dyżury dla studentów: wtorki, w godz.: 12:00 – 14:00 (w miesiącach od września do czerwca).
    Poprawianie testów: Dział Szkoleń BHP ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń lub ewentualnie w wyznaczonym terminie w Sali Dydaktycznej BHP na Wydziale Chemii.