Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Aktualności

Odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich UMK w Toruniu

 
  1. Ustala się następujące miesięczne stawki odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim (DS) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „UMK”, studentów i doktorantów oraz innych osób korzystających z usług edukacyjnych UMK:
Standard pokojuWysokość opłaty za miejsce w zł
miesięcznaStawka dobowa

P1K+ – jednoosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów programu wymiany Erasmus, studentów obcokrajowców przebywających w ramach innych programów objętych umową z UMK

700

27

P2K+ – dwuosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów programu Erasmus, studentów obcokrajowców przebywających w ramach innych programów objętych umową z UMK

500

20

P1K – pokój jednoosobowy z łazienką oraz jednoosobowy o zwiększonym metrażu*

650

25

P1 – pokój jednoosobowy

550

22

P1M pokój jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej i pokój o małym metrażu w DS-ach Nr 6, Nr 12**

500

20

P2K –   miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką oraz pokoju o zwiększonym metrażu *

450

17

P2 – miejsce w pokoju dwuosobowym w DS Nr 10, Nr 11

400

16

P2 – miejsce w pokoju dwuosobowy w DS. Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, NR 8, Nr 9, Nr 12

380

15

P3 –   miejsce w pokoju trzyosobowym

300

12

* dotyczy pokoi dotychczas trzyosobowych (pow. 16 m2 w domach studenckich nr 1, 6,7,8,9 12)

** wykaz pokoi zawiera załącznik do zarządzenia.x

Kwaterowanie na rok akademicki 2022/2023:

Zakwaterowanie w domu studenckim jest możliwe  w dniach 29.09.2022 do 02.10.2022r. w godzinach 8.00-15.00

W Domu Studenckim nr 8 z uwagi na trwające prace remontowe zakwaterowanie możliwe jest od dnia 30.09.2022r.

Zakwaterowanie studenta na nowy rok akademicki przed 30 września jest odpłatne zgodnie z obowiązującymi stawkami dobowymi tj.:

- za miejsce w pokoju 1-osobowym -40,00 zł brutto

- za miejsce w pokoju wieloosobowym- 30,00 zł brutto

Zasady kwaterowania:

Zakwaterowanie w domu studenckim osoby uprawnionej może odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z administracją właściwego domu studenckiego droga mailową lub telefoniczną. W wyznaczonej dacie i godzinie kwaterowanie będzie możliwe nie więcej niż 5 osób jednocześnie. Osoba towarzysząca zobowiązana jest pozostawić swoje dane kontaktowe w administracji lub recepcji obiektu. Zaleca się przywóz własnej pościeli, kocy, kołder, poduszek.

Każdy wchodzący do budynku zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemicznych obowiązujących w obiektach UMK.

 

Przydział miejsc w Domach Studenckich UMK Toruń 01-06-2022

 

Osoby składające wniosekTermin i miejsce składania wnioskówKwota przedpłatyTermin wniesienia przedpłaty
- Studenci UMK - mieszkańcy domów studenckich w dniach: 15-31 maja
Administracja danego DS.
200 zł od 5 do 20 czerwca
- Studenci UMK – nie mieszkający w domach studenckich oraz zamiany pomiędzy domami studenckimi
do dnia
10 czerwca
elektronicznie na dh@umk.pl
200 zł 20 czerwiec
- Nowoprzyjęci studenci do dnia
21 lipca
5 sierpnia
31 sierpnia
biuro Komisji Rekrutacyjnej (Rektorat)lub na dh@umk.pl
najniższa miesięczna stawka za miejsce w przyznanym DS. W ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyznaniu akademika


Po otrzymaniu miejsca w DS. wymagane jest dokonanie przedpłaty

Zwrot przedpłaty możliwy jest do dnia 10 września po złożeniu pisemnej rezygnacji z miejsca w domu studenckim.

 

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska
Noclegi dla studentów zaocznych 04-01-2023

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc na czas zjazdów w następujących Domach Studenckich:
Dom Studencki nr 10 - ul. Gagarina 27 - 56-611-49-45
Dom Studencki nr 11 - ul. Gagarina 33 - 56-611-49-46

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska
Zwolnienie miejsca w DS 4-11-2014

Informujemy mieszkańców domu studenckiego, że zgodnie z Zarządzeniem nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r. o dniu zwolnienia miejsca w ds. zawiadamia się kierownika ds. pisemnie na co najmniej 30-dni przed tym terminem.

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska

Kandydaci na studia

w okresie rekrutacji (od czerwca do końca września) kandydat na studia ma możliwość skorzystania z noclegu w Domu Studenckim nr 7 przy ul. Gagarina 19 (Osiedle Bielany) tel. 56-611-49-42.

Wniosek o akademik

Uwaga !!!
Wniosek z systemu IRK musi być wypełniony -wydrukowany -zeskanowany i przesłany na dh@umk.pl

po złożeniu wniosku (do Komisji Rekrutacyjnej lub na dh@umk.pl)   i rozpatrzeniu przez Komisję Kwaterunkową zostaniesz poinformowany mailowo o decyzji komisji kwaterunkowej -jeżeli takiej informacji nie otrzymasz możesz kontaktować się w tej sprawie z Działem Domów Studenckich tel. 56-611-43-80 lub dh@umk.pl.