COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Aktualności

Aktualności

 Aktualności

 

 

 Od 1 października 2019r. zmiana stawek miesięcznych za zakwaterowanie.

 1. Ustala się następujące miesięczne stawki odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „UMK”: studentów i doktorantów oraz innych osób korzystających z usług edukacyjnych UMK:
  L.p. Standard pokoju Wysokość opłaty za miejsce w zł
  miesięczna dobowa*
  1. P1K+ – jednoosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów programu wymiany Erasmus, studentów obcokrajowców przebywających w ramach innych programów objętych umową z UMK 650 25
  2. P2K+ – dwuosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów programu Erasmus, studentów obcokrajowców przebywających w ramach innych programów objętych umową z UMK 430 16
  3. P1K – pokój jednoosobowy z łazienką 550 21
  4. P1 – jednoosobowy w domach studenckich Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 11 450 17
  5. P1 – jednoosobowy w pozostałych domach studenckich 400 16
  6. P2K – dwuosobowy z łazienką 400 16
  7. P2 – dwuosobowy w DS Nr 10, Nr 11 330 13
  8. P2 – dwuosobowy w DS Nr 3, Nr 5, Nr 7, NR 8, Nr 9, Nr 12 320 13
  9. P2 – dwuosobowy w pozostałych domach studenckich 300 12
  10. P3 – trzyosobowy DS-y Osiedla Bielany 290 12
  11. P3 – trzyosobowy DS-y Osiedla Centrum 270 11
  * dotyczy sposobu płatności przy zakwaterowaniu po siódmym dniu danego miesiąca (§ 10, pkt 2 Regulaminu Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadzonego zarządzeniem Nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r.).
 2. Stawki odpłatności w przypadku zmiany standardów pokoi w trakcie zamieszkania wynoszą:
  L.p. Standard pokoju Stawka odpłatności zł
  miesięczna dobowa*
  1 Pokoje jednoosobowe przekształcone z trzyosobowych 600 23
  2. Pokoje jednoosobowe przekształcone z dwuosobowych 500 20
  3. Pokoje dwuosobowe przekształcone z trzyosobowych 380 15
  4. Pokoje dwuosobowe przekształcone z trzyosobowych DS7, DS8, DS9 400 16
  5. Pokoje jednoosobowe z łazienką przekształcone z dwuosobowych 600 23

Zarządzenie nr 130 Rektora UMK z Toruniu z dnia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska
   
 
 
Przydział miejsc w Domach Studenckich UMK Toruń 10-05-2020

 

Osoby składające wniosek
Termin i miejsce składania wniosków
Kwota przedpłaty
Termin wniesienia przedpłaty
- Studenci UMK - mieszkańcy domów studenckich
w dniach: 15-31 maja
Administracja danego DS.
200 zł
od 5 do 20 czerwca
- Studenci UMK – nie mieszkający w domach studenckich oraz zamiany pomiędzy domami studenckimi
do dnia
10 czerwca
elektronicznie na dh@umk.pl
200 zł
20 czerwiec
- Nowoprzyjęci studenci
do dnia
21 lipca
5 sierpnia
31 sierpnia
biuro Komisji Rekrutacyjnej (Rektorat)lub na dh@umk.pl
najniższa miesięczna stawka za miejsce w przyznanym DS.
W ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyznaniu akademika


Po otrzymaniu miejsca w DS. wymagane jest dokonanie przedpłaty

Zwrot przedpłaty możliwy jest do dnia 10 września po złożeniu pisemnej rezygnacji z miejsca w domu studenckim.

 UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 181 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10.09.2020r. przedłuża się w 2020roku termin na złożenie pisemnej rezygnacji z zamieszkania w danym domu studenckim i możliwość zwrotu przedpłaty do 18 września  2020r.

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska
Noclegi dla studentów zaocznych 04-01-2019

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc na czas zjazdów w następujących Domach Studenckich:
Dom Studencki nr 10 - ul. Gagarina 27 - 56-611-49-45
Dom Studencki nr 11 - ul. Gagarina 33 - 56-611-49-46

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska
Zwolnienie miejsca w DS 4-11-2014

Informujemy mieszkańców domu studenckiego, że zgodnie z Zarządzeniem nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r. o dniu zwolnienia miejsca w ds. zawiadamia się kierownika ds. pisemnie na co najmniej 30-dni przed tym terminem.

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 228 Rektora UMK w Toruniu z dnia 19 października w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

§ 6
1. Rezygnacja z zamieszkiwania w domu studenckim następuje z dniem złożenia wniosku w formie pisemnej.
2. W przypadku opuszczenia domu studenckiego stawkę za zakwaterowanie obniża się proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:
1) mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki do 15 dnia miesiąca uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;
2) mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki po 15 dniu miesiąca - w pełnej wysokości.
3. Rozliczenie obniżonej opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

wprowadziła: Iwona Żuchniewska-Nadolska

 Kandydaci na studia

w okresie rekrutacji (od czerwca do końca września) kandydat na studia ma możliwość skorzystania z noclegu w Domu Studenckim nr 7 przy ul. Gagarina 19 (Osiedle Bielany) tel. 56-611-49-42.

Wniosek o akademik

https://www.umk.pl/studenci/akademiki/dla_studentow/regulaminy/wniosek-o-akademik-student.pdf

 Uwaga

po złożeniu wniosku (do Komisji Rekrutacyjnej lub na dh@umk.pl)   i rozpatrzeniu przez Komisję Kwaterunkową zostaniesz poinformowany mailowo o decyzji komisji kwaterunkowej -jeżeli takiej informacji nie otrzymasz możesz kontaktować się w tej sprawie z Działem Domów Studenckich tel. 56-611-43-80 lub dh@umk.pl.