Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż Toruń

Logotypy: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż Toruń

Projekt jest realizowany w ramach grupy operacyjnej utworzonej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o. o. (Lider), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz rolników indywidualnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. - 30.06.2024 r.
Działanie: Działanie 16 - Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 9.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW: 5.500.000,00 zł
Całkowita wartość projektu dla UMK w Toruniu: 470.000,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 423.000,00 zł.

Opis projektu

Utworzenie Krótkiego Łańcucha Żywności w Toruniu poprzez wspólne działania polegające na wybudowaniu centrum logistyczno-wystawienniczego w Przysieku wraz z wyposażeniem stanowiący zaplecze do sprzedaży produktów. W Toruniu zostaną dostosowane 4 punkty dystrybucji do odbioru paczek z żywnością oraz stworzone nowe 4 zautomatyzowane punkty dystrybucji produktów lokalnych (prototypy). Wykonane zostaną badania preferencji konsumenckich oraz opracowana koncepcja Agencji Certyfikacji i Promocji Produktów Lokalnych. Planowane jest wykonanie innowacyjnego zestawu narzędzi informatycznych - oprogramowanie do e-sklepu, obsługa centrum logistyczno-wystawienniczego wraz z narzędziem dla rolników, a także przeprowadzenie procesu przygotowania rolników do sprzedaży.

Koordynator projektu – Wydział Chemii

dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska
tel.: 56 611-43-07
e-mail: mszultka@umk.pl

Opiekun projektu w BZFS

mgr Anna Chełmińska-Pawlak
pok.: 105
tel.: 56 611-45-09
fax: 611-49-84
e-mail: acpawlak@umk.pl