COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Spotkajmy się na UMK! – Międzynarodowe letnie i zimowe intensywne spotkania edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (akronim: Let’s meet at NCU!)

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.08.2023 r.
Program: SPINAKER
Całkowita wartość projektu: 725.512,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 725.512,00 zł

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest utworzenie na UMK w Toruniu 3 krótkich intensywnych międzynarodowych programów kształcenia (IMPK) dla 120 studentów i 30 doktorantów z zagranicy w latach 2021-2023. Grupę docelową projektu stanowić będą studenci i doktoranci z zagranicznych jednostek akademickich, z którymi UMK współpracuje pod względem dydaktycznym, naukowym i badawczym, w szczególności z uczelni zrzeszonych w Young Universities for the Future of Europe – YUFE. W procesie rekrutacji z grupy docelowej wyłonionych zostanie 150 uczestników, w tym 120 studentów i 30 doktorantów z zagranicy, z podziałem na 3 na moduły specjalistyczne:
- humanistyczny,
- społeczny,
- ścisły.

 

Koordynator projektu: mgr Karolina Pluskota
Opiekun projektu w DZFS:
mgr Magdalena Reiter
pok.: 113
tel.: (0-56) 611-49-84
fax: 611-49-84
e-mail: magdalena.reiter@umk.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego