Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł za jeden kierunek studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków studiów.

Wniesiona opłata musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien nie później niż w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Po wpływie opłaty na konto UMK, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.