Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Harmonogram Toruń - rekrutacja śródroczna

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w dniu 19 lutego 2024 r. nie pracuje

Studia stacjonarne drugiego stopnia - I tura

  • Analiza danych
  • Automatyka i robotyka
  • Chemia
  • Fizyka techniczna
  • Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
  • Informatyka
  • Informatyka stosowana
  • Politologia

ETAPY REKRUTACJI

TERMINY

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

do 13.02.2024 r. (wtorek) godz. 14:59

Złożenie wymaganych dokumentów

od 06.02.2024 r. do 13.02.2024 r.  (wtorek) godz. 14:59

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunki:

Analiza danych

Automatyka i robotyka

Fizyka techniczna

Informatyka

Informatyka stosowana

 

14.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

14.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

14.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

14.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

14.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

Ogłoszenie wyników

15.02.2024 r (czwartek) godz. 12:00

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia - II tura

 

ETAPY REKRUTACJI

TERMINY

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 15.02.2024 r. (czwartek) do 20.02.2024 r. (wtorek) do godz. 14:59

Złożenie wymaganych dokumentów

od 15.02.2024 r. (czwartek) do 20.02.2024 r.  (wtorek) godz. 14:59

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunkach, na których będzie ogłoszona II TURA

21.02.2024 r. (środa) godz. 10:00

Ogłoszenie wyników

22.02.2024 r (czwartek) godz. 12:00