Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Akty prawne

 1. Uchwała Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Uchwała Nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Uchwała Nr 22 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Załączniki do Uchwały Nr 43
  • Wydział Chemii: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia kryminalistyczna (studia drugiego stopnia), Chemistry, Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications (studia drugiego stopnia), Chemistry, Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, Physics and Astronomy (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka i ekonomia, analiza danych (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, International Politics and Diplomacy (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: geografia (studia drugiego stopnia), geografia i kształtowanie środowiska, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, geoinformacja środowiskowa (studia drugiego stopnia), gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (studia drugiego stopnia)

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 2. Komisje rekrutacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2023/2024
 3. Limity miejsc na kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024
 4. Opłata rekrutacyjna
 5. Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024
 6. Wymagane dokumenty
 7. Olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe