Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

Kierunki kampusu toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunku: psychologia oraz kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny tj.: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia kapłańska, maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad:

OlimpiadyKierunki
Artystyczna
Astronomiczna
Biologiczna
Chemiczna
Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna
Filozoficzna
Fizyczna
Geograficzna
Historyczna
Informatyczna
Języka Angielskiego
Języka Białoruskiego
Języka Francuskiego
Języka Hiszpańskiego
Języka Łacińskiego
Języka Niemieckiego
Języka Rosyjskiego
Lingwistyka Matematyczna
Literatury i Języka Polskiego
Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.
Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
Matematyczna
Ochrony Środowiska
Przedsiębiorczości
Statystyczna
Teologii Katolickiej
Wiedzy Ekologicznej
Wiedzy Ekonomicznej
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Wiedzy o Prawach Człowieka
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
Wiedzy o Integracji Europejskiej
Wiedzy o Świecie Antycznym
Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Wiedzy o Unii Europejskiej
Wiedzy o III RP
Wiedzy Technicznej
wszystkie kierunki studiów kampusu toruńskiego, poza kierunkami wymienionymi przed tabelą

Biologiczna

Chemiczna

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych bloku tematycznego weterynaria


weterynaria

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Poświadczoną przez UMK kserokopię zaświadczenia należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem razem z dokumentami - oryginał zaświadczenia do wglądu.

 

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad (więcej informacji)