Zarejestruj się Zaloguj się
Laureaci konkursów ogólnopolskich Laureaci konkursów ogólnopolskich Laureaci konkursów ogólnopolskich Laureaci konkursów ogólnopolskich
Strona główna > Kandydaci > Olimpiady i konkursy > Laureaci konkursów ogólnopolskich

Laureaci konkursów ogólnopolskich

Strona główna > Kandydaci > Olimpiady i konkursy > Laureaci konkursów ogólnopolskich

 Laureaci konkursów ogólnopolskich

Kierunki kampusu toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci następujących konkursów:

Konkursy:

Kierunki:

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Matematyczny w kategorii Student

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Chemii,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Antoniego Swiniarskiego

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Chemii,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Grasz o Indeks”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych,

kierunki:

gospodarka przestrzenna,

studia miejskie,

turystyka i rekreacja.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Rachunkowości

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Ogólnopolski Konkurs „Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filologiczny,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,

kierunki:

historia,

studia skandynawsko-bałtyckie,

zarządzanie informacją i bibliologia,

turystyka i rekreacja.

Konkurs FAST (Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu)

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Konkurs Mediaaktywni

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Konkurs Papieski

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych,

kierunki:

nauki o rodzinie,

teologia sp. katechetyczno-pastoralna.

 Kujawsko-Pomorskie Zawody Programistyczne

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

kierunek informatyka.

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danego konkursu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Zaświadczenie o tytule laureata należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji (więcej).

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci następujących konkursów:

Konkursy:

Kierunki:

Konkurs Chemiczny im. Antoniego Swinarskiego

analityka medyczna
audiofonologia
biotechnologia
dietetyka
elektroradiologia
farmacja
fizjoterapia
inżynieria biomedyczna
kosmetologia
optyka okularowa
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danego konkursu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Zaświadczenie o tytule laureata należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji (więcej).