Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Laureaci konkursów ogólnopolskich

Kierunki kampusu toruńskiego

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci następujących konkursów:

KonkursyKierunki

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Matematyczny w kategorii Student

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Chemii,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Antoniego Swiniarskiego

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Chemii,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Grasz o Indeks”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

kierunki:

gospodarka przestrzenna,

turystyka i rekreacja.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Rachunkowości

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

Ogólnopolski Konkurs „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,

Ogólnopolski Konkurs „Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą”

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,

kierunki:

historia,

studia skandynawsko-bałtyckie,

turystyka i rekreacja.

Konkurs FAST (Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu)

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

Konkurs Mediaaktywni

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

Konkurs Papieski

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, z wyjątkiem kierunku psychologia,

kierunki:

nauki o rodzinie,

teologia sp. katechetyczno-pastoralna.

 Kujawsko-Pomorskie Zawody Programistyczne

wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

kierunek informatyka.

Z uprawnień można skorzystać w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danego konkursu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Poświadczoną przez UMK kserokopię zaświadczenia należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem razem z dokumentami - oryginał zaświadczenia do wglądu.

 

Kierunki Collegium Medicum

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego (Collegium Medicum) maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci następujących konkursów (więcej informacji)