Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

 Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

NFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 174 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.),
  • jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK.

UWAGA

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

 

Termin składania dokumentów

25.09.2019 (środa) - 26.09.2019 r. (czwartek) - w godz. 9:00-15:00

Miejsce składania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
REKTORAT; parter pokój nr 19


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.