Zarejestruj się Zaloguj się
Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia

Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia

 Terminy i miejsca egzaminów i rozmów na studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9:00, sala 147, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, ul. Batorego 39 L

Pedagogika (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9.00, pokój 306,
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
ul. Lwowska 1

Pedagogika specjalna (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9.00, pokój 346,
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
ul. Lwowska 1

Praca socjalna (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9.00, pokój 388,
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Lwowska 1

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Astronomia (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z polskim i zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00, sala 23, WFAiIS, ul. Grudziądzka 5/7

Fizyka (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z polskim i zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00, sala 29, WFAiIS, ul. Grudziądzka 5/7

Fizyka techniczna (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z polskim i zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00, sala 22, WFAiIS, ul. Grudziądzka 5/7

Wydział Humanistyczny

Filologia angielska (s2) – rozmowa - dla kandydatów z polskim i zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 10.00 sala AB 1.15,
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Filologia bałkańska (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 10.00 sala 401A,
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Filologia germańska (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 11.00 sala C 3.09,
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Filologia romańska (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 12.00 sala C 3.47,
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Filologia rosyjska (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 10.00 sala 401A,
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Filologia - japonistyka (s2) - egzamin - dla kandydatów z polskim i zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 10.00 sala C 3.54,
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Filologia polska (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 09.00 sala 210A,
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Kulturoznawstwo (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 10.00 sala 210,
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka (s2) - rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów innych kierunków i z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon), godz. 9.00, sala S5, Wydział MiInf, ul. Chopina 12/18

Matematyka (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów innych kierunków i z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00, sala S7, Wydział MiInf, ul. Chopina 12/18

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo wewnętrzne (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9:00, sala 147, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, ul. Batorego 39 L

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geoinformacja środowiskowa (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9:00, pokój 115, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Lwowska 1

Wydział Prawa i Administracji

Administracja (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 10:00 sala posiedzeń Rady Wydziału
ul. Władysława Bojarskiego 3

Doradztwo podatkowe (s2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 10.00 sala posiedzeń Rady Wydziału
ul. Władysława Bojarskiego 3

Wydział Sztuk Pięknych

Ochrona dóbr kultury (s2) – rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00 sala 132, ul. Sienkiewicza 30/32

Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie (s2) – rozmowa kwalifikacyjna - dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.), godz. 9.00 sala III A, ul. Gagarina 37

Studia niestacjonarne II stopnia

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Pedagogika (n2) - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z zagranicznym dyplomem

17.08. (pon.) godz. 9.00, pokój 301,
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
ul. Lwowska 1