Zarejestruj się Zaloguj się
Matura zagraniczna Matura zagraniczna Matura zagraniczna Matura zagraniczna Matura zagraniczna

Matura zagraniczna

 Matura zagraniczna

Kandydaci zdający maturę za granicą mają obowiązek zarejestrowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jednocześnie muszą dostarczyć świadectwo dojrzałości do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji.

Świadectwo powinno zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski oraz być opatrzone apostille lub zalegalizowane.

UWAGA!
Obowiązek dotyczy obywateli polskich.