Zarejestruj się Zaloguj się
Matura międzynarodowa; matura europejska Matura międzynarodowa; matura europejska Matura międzynarodowa; matura europejska Matura międzynarodowa; matura europejska Matura międzynarodowa; matura europejska
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Inne rodzaje matur > Matura międzynarodowa; matura europejska

Matura międzynarodowa; matura europejska

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Inne rodzaje matur > Matura międzynarodowa; matura europejska

 Matura międzynarodowa; matura europejska

Kandydat z dyplomem IB (International Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodne z tabelą:

MATURA IB
NOWA MATURA
MATURA IB
NOWA MATURA
Poziom SL
(Standard level)
Poziom podstawowy
Poziom HL
(Higher level)
Poziom rozszerzony
7
100%
7
100%
6
89%
6
90%
5
75%
5
80%
4
65%
4
70%
3
55%
3
60%
2
45%
2
50%
1
35%
1
40%
Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie – wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10)x 10 (do 100 punktów). Kandydat legitymujący się dyplomem IB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:
MATURA IB
MATURA EB
NOWA MATURA
Poziom HL
Poziom rozszerzony
Poziom podstawowy
7
8,00-10,00
100%
6
7,00-7,95
90%
5
6,00-6,95
80%
4
5,00-5,95
70%
3
4,00-4,95
60%
2
3,00-3,95
50%
1
1,00-2,95
40%

W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).