Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: sztuka mediów i edukacja wizualna (s2)

Czym jest sztuka mediów i edukacja wizualna?

Sztuka mediów i edukacja wizualna unikalny kierunek studiów łączący w sobie klasyczne studia plastyczne z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej).

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Do wyboru są dwie specjalności:

 • multimedia i fotografia
 • media rysunkowe

Dlaczego warto studiować sztukę mediów i edukację wizualną na UMK?

W czasie studiów studenci uzyskują wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne na poziomie uniwersyteckim i otrzymują tytuł zawodowy magistra.

Na specjalności multimedia i fotografia zajęcia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki warsztatowej,
 • struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych, struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej,
 • działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, obiektów, environment, performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw,
 • fotografii: klasycznej analogowej oraz cyfrowej, studyjnej i plenerowej, reklamowej, dokumentalnej, użytkowej, alternatywnej, społecznej i artystycznej,
 • projektowania graficznego: kaligrafii, typografii, identyfikacji wizualnej, logo, plakatu, grafiki reklamowej, komputerowego przygotowania do druku (DTP),
 • multimediów: grafiki i animacji komputerowej 2D i 3D, interaktywnych prezentacji multimedialnych, tworzenia stron internetowych, multimediów w reklamie, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo oraz realizacji dźwięku, realizacji telewizyjnych i filmowych.

Na specjalności media rysunkowe w zakresie:

 • klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych: podstaw malarstwa sztalugowego, rzeźby i grafiki warsztatowej,
 • rysunku odręcznego: obserwacji i notacji rysunkowych realizowanych w oparciu o naturę i modela oraz podstaw anatomii rysunkowej,
 • rysunku klasycznego: rysunku na płaszczyźnie i w przestrzeni, zasad kompozycji, interpretacji, przeobrażeń i ich łączenia w ramach szeroko pojmowanych stylistyk i mediów, klasycznych technik i materiałów rysunkowych, elementów introligatorstwa oraz podstaw konserwacji papieru,
 • rysunku użytkowego: rysunku dokumentacyjno-technicznego, ilustracji graficznej i rysunkowej, książki artystycznej, komiksu, rysunku prasowego, satyrycznego, animacji rysunkowej, przygotowania publikacji do druku DPT,
 • rysunku intermedialnego: instalacji rysunkowej, rysunku generowanego, rysunku w przestrzeniach koncepcyjno-wyobraźniowych, video rysunku, rysunku w przestrzeniach publicznych, rysunku mobilnego, działań rysunkowych: rysunkowych działań performatywnych, akcji i działań.

W ramach przedmiotów teoretycznych w zakresie:

 • historii i teorii sztuki,
 • percepcji sztuk wizualnych,
 • działań artystyczno-edukacyjnych,
 • prawa autorskiego i marketingu,
 • pedagogiki i psychologii.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej oraz zawodowej w:

 • ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych,
 • studiach fotograficznych,
 • studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych,
 • wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych,
 • ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych.

Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej przygotowuje do nauczania przedmiotu plastyka w szkołach oraz prowadzenia zajęć plastycznych w ośrodkach pozaszkolnych. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra i uprawnienia pedagogiczne.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP] sztuka mediów [fot. WSzP]