Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications (s2) - studia w języku angielskim

Informacje ogólne

Studia magisterskie na kierunku Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications to unikalny kurs, który łączy chemię materiałów i chemię medyczną, po ukończeniu którego absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Studia prowadzone są przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii) oraz Uniwersytetu Narodowego „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w Kijowie (Ukraina). Obie uczelnie są wiodącymi uczelniami w swoich krajach.


Dlaczego warto studiować Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications na UMK?

W ciągu dwóch lat studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach. Na ostatnim etapie studiów studenci realizują indywidualny projekt badawczy (pracę dyplomową) w akademickiej grupie badawczej.

Program studiów magisterskich Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications opiera się na badaniach na wysokim poziomie i wieloletnim doświadczeniu pracowników obu uczelni partnerskich. Zapewnia nowoczesną edukację chemików i obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, takie jak projektowanie leków, jak i zagadnienia praktyczne, takie jak synteza nowych materiałów i ich analiza przy użyciu nowoczesnych metod spektroskopowych i metod separacji membranowej. Kurs jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zastosowania wiedzy chemicznej w szeroko rozumianej medycynie i zaawansowanych materiałach.

Do modułów obowiązkowych należą m.in.:

  • nanomateriały,
  • polimery i materiały kompozytowe,
  • chemia farmaceutyczna,
  • synteza organiczna w odkrywaniu leków,
  • nowoczesne techniki separacji,
  • oczyszczanie i separacja membranowa,
  • fizykochemiczne metody nowoczesnej charakteryzacji materiałów.

Metodologia badań naukowych na kierunku chemia przygotuje studentów do samodzielnego prowadzenia projektu badawczego. Akademickie kursy języka angielskiego rozszerzą umiejętności uczniów w zakresie komunikacji i rozpowszechniania wyników. Studenci będą również rozwijać umiejętności w zakresie ustnej prezentacji swojej pracy podczas seminarium badawczego.


Struktura programu

schemat zgodny z poniższym opisem

Student kierunku Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications realizuje zajęcia I semestru studiów na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Zajęcia II semestru odbywają się w całości na Uniwersytecie Narodowym „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w Kijowie. W trakcie III semestru zajęcia realizowane są zarówno w Toruniu, jak i w Kijowie. Miejsce odbywania zajęć ostatniego semestru studiów zdeterminowane jest wyborem miejsca realizacji pracy dyplomowej.

Na początku drugiego roku studiów wybierany jest temat pracy magisterskiej. Egzamin dyplomowy planowany jest na koniec czerwca.