Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications (s2) - studia w języku angielskim

Informacje ogólne

Studia magisterskie na kierunku Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications to unikalny kurs, który łączy chemię materiałów i chemię medyczną, po ukończeniu którego absolwenci uzyskują podwójny dyplom. Studia prowadzone są przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii) oraz Uniwersytetu Narodowego „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w Kijowie (Ukraina). Obie uczelnie są wiodącymi uczelniami w swoich krajach.


Dlaczego warto studiować Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications na UMK?

W ciągu dwóch lat studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach. Na ostatnim etapie studiów studenci realizują indywidualny projekt badawczy (pracę dyplomową) w akademickiej grupie badawczej.

Program studiów magisterskich Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications opiera się na badaniach na wysokim poziomie i wieloletnim doświadczeniu pracowników obu uczelni partnerskich. Zapewnia nowoczesną edukację chemików i obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, takie jak projektowanie leków, jak i zagadnienia praktyczne, takie jak synteza nowych materiałów i ich analiza przy użyciu nowoczesnych metod spektroskopowych i metod separacji membranowej. Kurs jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zastosowania wiedzy chemicznej w szeroko rozumianej medycynie i zaawansowanych materiałach.

Do modułów obowiązkowych należą m.in.:

  • nanomateriały,
  • polimery i materiały kompozytowe,
  • chemia farmaceutyczna,
  • synteza organiczna w odkrywaniu leków,
  • nowoczesne techniki separacji,
  • oczyszczanie i separacja membranowa,
  • fizykochemiczne metody nowoczesnej charakteryzacji materiałów.

Metodologia badań naukowych na kierunku chemia przygotuje studentów do samodzielnego prowadzenia projektu badawczego. Akademickie kursy języka angielskiego rozszerzą umiejętności uczniów w zakresie komunikacji i rozpowszechniania wyników. Studenci będą również rozwijać umiejętności w zakresie ustnej prezentacji swojej pracy podczas seminarium badawczego.


Struktura programu

schemat zgodny z poniższym opisem

Student kierunku Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications realizuje zajęcia I semestru studiów na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Zajęcia II semestru odbywają się w całości na Uniwersytecie Narodowym „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w Kijowie. W trakcie III semestru zajęcia realizowane są zarówno w Toruniu, jak i w Kijowie. Miejsce odbywania zajęć ostatniego semestru studiów zdeterminowane jest wyborem miejsca realizacji pracy dyplomowej.

Na początku drugiego roku studiów wybierany jest temat pracy magisterskiej. Egzamin dyplomowy planowany jest na koniec czerwca.


Co po studiach?

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?