Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Finance and Accounting (s2)

Kierunek Finance and Accounting

Kierunek Finance and Accounting jest anglojęzycznym odpowiednikiem kierunku Finanse i rachunkowość, prowadzonym z sukcesem od wielu lat w UMK na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Kierunek Finance and Accounting oferuje nowoczesny program studiów, dostosowany do wymogów współczesnego rynku pracy i skoncentrowany na dostarczaniu najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających absolwentom na bardzo szybkie i atrakcyjne zatrudnienie w zawodzie związanym z finansami. Kierunek adresowany jest w szczególności do osób planujących rozwój swojej kariery w biznesie międzynarodowym lub w międzynarodowych instytucjach finansowych. Biorąc pod uwagę coraz większe umiędzynarodowienie gospodarek, coraz większą mobilność młodych ludzi, w tym możliwość swobodnego podejmowania zatrudnienia przez osoby kończące studia w różnych krajach Europy i świata, na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych, znających języki oraz jednocześnie otwartych na wyzwania globalizacji specjalistów. Współcześnie coraz więcej czołowych podmiotów zagranicznych, banków o zasięgu globalnym, międzynarodowych spółek inwestycyjnych, zagranicznych firm konsultingowych prowadzi rekrutację na polskim rynku, a także coraz więcej Polaków awansuje w globalnych strukturach światowych potentatów. Kierunek studiów Finance and Accounting oferowany przez UMK jest zatem doskonałą odpowiedzią na ten trend. Ponieważ wszystkie zajęcia w ramach studiów Finance and Accounting prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mogą bezpośrednio po ukończeniu nauki podjąć pracę w podmiotach działających globalnie i budować swoją pozycję zawodową u czołowych pracodawców na świecie. Warto tu wspomnieć, że nasz Wydział posiada międzynarodową akredytację AACSB, poświadczającą wysoki poziom nauczania. Dzięki niej jesteśmy w gronie 5% najlepszych uczelni biznesowych świata. Każdy absolwent WNEiZ dostaje wraz z dyplomem certyfikat AACSB.


Dlaczego warto studiować Finance and Accounting na UMK?

Studia w zakresie finansów i rachunkowości, prowadzone wyłącznie w języku angielskim, są propozycją unikatową, dostępną w bardzo wąskiej grupie wybranych uczelni w Polsce. W ofercie UMK studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: Corporate Finance and Accounting oraz Financial Markets and Institutions.

Pierwsza ze specjalności oferowana jest z myślą o osobach zakładających zatrudnienie oraz rozwój kariery w działach finansowych i księgowości przedsiębiorstw międzynarodowych, w tym globalnych korporacji, międzynarodowych firm audytorskich lub międzynarodowym doradztwie finansowym. Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących rozwijać zdolności analityczne i pragnących zdobyć praktyczną, profesjonalną wiedzę odnośnie finansów korporacji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie prac doradczych, analitycznych lub menedżerskich, w tym w szczególności w zakresie oceny sprawozdań finansowych, tworzenia wartości firmy lub oceny ryzyka. Specjalność pozwala także na poznanie i lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającej się sfery finansów, a tym samym podejmowanie bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji finansowych.

Specjalność Financial Markets and Institutions przewidziana jest dla osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych instytucjach finansowych, bankach, podmiotach zarządzających aktywami czy też inwestujących na rynkach międzynarodowych. Specjalność ta skierowana jest także do osób chcących rozwijać swoje zdolności w sferze płatności i rozwiązań cyfrowych w finansach lub zainteresowanych giełdami i inwestycjami finansowymi. Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących pozyskać i rozwijać nowoczesną, profesjonalną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, instytucji sektora finansów oraz zarządzania ryzykiem. Pozwala ona na poznanie i lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającej się sfery bankowości, inwestycji, ubezpieczeń i finansów cyfrowych, a tym samym podejmowanie bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji finansowych i biznesowych.

Finance and Accounting (in English)


Co po studiach?

Absolwenci kończący specjalność Corporate Finance and Accounting będą potrafili m.in.:

 • prowadzić analizę i ocenę wyników finansowych podmiotów międzynarodowych,
 • prowadzić rachunek kosztów,
 • charakteryzować czynniki ryzyka działalności finansowej podmiotów międzynarodowych,
 • księgować operacje gospodarcze realizowane w skali międzynarodowej,
 • oceniać i przygotowywać strategie finansowania podmiotów gospodarczych,
 • zarządzać cenami produktów i usług.

Absolwenci kończący specjalność Financial Markets and Institutions będą potrafili m.in.:

 • identyfikować oraz charakteryzować zasady działalności banków, spółek inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych w skali międzynarodowej,
 • identyfikować i oceniać uwarunkowania prawne działalności bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej czy fintech,
 • oceniać rodzaje ryzyka występujące w bankach, podmiotach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy instytucjach płatniczych,
 • charakteryzować instytucje i instrumenty zabezpieczenia emerytalnego,
 • stosować instrumenty finansowe i niefinansowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym,
 • Podejmować efektywne decyzje inwestycyjne,
 • oceniać efektywność działania instytucji finansowych,
 • określać tendencje i kierunki rozwoju sektora finansowego w skali międzynarodowej.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Stwórzmy razem #teamwneiz!

Dołącz do nas i stwórz razem z nami #teamwneiz!

Galeria zdjęć

finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ] finanse i rachunkowość [fot. WNEiZ]