Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: architektura wnętrz (s2)

Czym jest architektura wnętrz?

Architektura wnętrz jest kierunkiem interdyscyplinarnym integrującym wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki, sztuki i innych profesji. Jest to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej działalności w zakresie projektowania wnętrz, ich wystrojów oraz elementów wyposażenia czy szeroko rozumianego designu. Program studiów szczególnie uwidacznia nierozerwalny związek pomiędzy praktyką kształcenia artystycznego, projektowego i wiedzy z obszaru szeroko pojmowanej humanistyki.

Studia II stopnia dostępne są dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Architektura wnętrz, Architektura, Architektura i Urbanistyka, Wzornictwo Przemysłowe oraz dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach z zakresu Architektury oraz Wzornictwa. Program studiów oferuje możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej i realizowania rozwoju własnych predyspozycji artystycznych, kształtowania postawy twórczej, rozwijania zainteresowań związanych z architekturą zabytkową i formułowania poszukiwań projektowych.


Dlaczego warto studiować architekturę wnętrz na UMK?

Architektura wnętrz na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce. Kształcenie artystyczne łączymy u nas z kształceniem w zakresie sztuki, konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji zabytków. Kierunek przygotuje nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań specjalnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do uwarunkowań w zabytkowych obiektach.

W programie studiów przewidziano możliwość dopasowania realizowanych przedmiotów do wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań i predyspozycji studenta. Kanon przedmiotów obowiązkowych zapewnia wszystkim absolwentom przygotowanie do projektowania wnętrz, zawiera zarówno przedmioty ściśle dotyczące projektowania jak i przedmioty artystyczne oraz teoretyczne. Studenci mają możliwość wyboru fakultatywnych przedmiotów z dwóch ścieżek dodatkowego rozwoju: podczas zajęć w pracowniach artystycznych lub podczas zajęć z przedmiotów dotyczących projektowania w kontekście zabytkowych wnętrz i architektury. Wybór następuje przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru, co daje możliwość indywidualnego kształtowaniu realizowanego programu.


Dyplom magisterski

Studia magisterskie trwają cztery semestry. Drugi stopień edukacji na kierunku architektury wnętrz wieńczy przygotowanie i obrona dyplomu magisterskiego. Dyplom składa się z integralnie powiązanych ze sobą dwóch części. Pierwszą z nich jest wykonanie i prezentacja pracy projektowej związanej z kierunkiem studiów, drugą zaś przedłożenie i przedstawieniem pracy teoretycznej związanej treścią z przygotowanym projektem.

 


Co po studiach?

Absolwent niezależnie od obranej indywidualnej ścieżki edukacyjnej będzie przygotowany do samodzielnej pracy w zakresie projektowania wnętrz (również w obiektach zabytkowych), projektowania elementów wyposażenia wnętrz, projektowania przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych. Fakultatywne przedmioty dodatkowo poszerzą wiedzę i umiejętności w obszarze jego indywidualnych zainteresowań i pozwolą uzyskać dodatkowe atuty na rynku pracy.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek Architektura Wnętrz II stopnia składa się z dwóch etapów. Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej portfolio w formie elektronicznej składające się pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej) oraz innych prac dokumentujących zainteresowania artystyczne i projektowe oraz list motywacyjny. Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio.

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie kierunku i w IRK.

 

Odwiedź nas!

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

Film promocyjny

Galeria zdjęć

architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2 architektura wnętrz 2