Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: International Politics and Diplomacy (s2) - studia w języku angielskim

International Politics and Diplomacy

 • Kierunek dwuletnich (4 semestry) studiów stacjonarnych – magisterskich oferowany studentom posiadającym tytuł licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.
 • Interdyscyplinarne podejście stwarza wyjątkowe warunki dla ambitnych studentów zainteresowanych kolejnym etapem rozwoju, jakim są studia z dziedziny nauk społecznych.
 • Prowadzony w całości w języku angielskim daje szansę zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki, dyplomacji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz wybranych aspektów prawa międzynarodowego.

International Politics and Diplomacy (in English)


Studiując ten kierunek w formule studiów stacjonarnych

student realizuje cztery różne moduły tematyczne, gdzie w każdym semestrze precyzyjnie wybrane zajęcia realizują temat przewodni danego modułu:

MODUŁ I. (1. rok – sem. zimowy) International Relations in European Perspective

MODUŁ II. (1. rok – sem. letni) International Relations in Security Sphere

MODUŁ III. (2. rok – sem. zimowy) Contemporary Political Science

MODUŁ IV. (2. rok – sem. letni) Political Science and Diplomacy in Practice

Wierzymy, że to nowatorskie podejście do tworzenia oferty programowej wyróżnia zaproponowany przez nas kierunek na tle innych.

Szczegółowy program studiów (w języku angielskim)


Dlaczego warto studiować kierunek International Politics and Diplomacy?

 • Interdyscyplinarne podejście do tematyki relacji międzynarodowych, polityki, bezpieczeństwa oraz wybranych aspektów prawa międzynarodowego (np. humanitarnego, dyplomatycznego).
 • Dyskusje dotyczące wyłącznie współczesnych wyzwań, przykładowo: cyberbezpieczeństwa, negocjacji klimatycznych, relacji militarnych oraz partnerstw strategicznych.
 • Studiowanie na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce wyróżnionym mianem uczelni badawczej.
 • Studiowanie na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, który dwukrotnie z rzędu uzyskał w ewaluacji ministerialnej kategorię naukową „A”.
 • Ukończenie kierunku pozwala ugruntować bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
 • Idealny pomysł dla ambitnych studentów szukających możliwość studiowania współczesnych i interesujących tematów – także jako drugi kierunek.
 • Oferujemy wyjazdy na stypendia zagraniczne (np. w ramach programu ERASMUS+). Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie ma podpisane międzynarodowe umowy z ponad sześćdziesięcioma uniwersytetami!

Międzynarodowa formuła studiów

Studia na kierunku International Politics and Diplomacy są równocześnie oferowane studentom zagranicznym. Tym samym polscy studenci będą mieli stały kontakt ze swoimi zagranicznymi koleżankami i kolegami. Takie wielonarodowe uczestnictwo w zajęciach spowoduje ciekawszą, wieloaspektową i ożywioną wymianę wiedzy, myśli i poglądów.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku International Politics and Diplomacy będą przygotowani do pracy:

 • w instytucjach państwowych na poziomie kraju i w jego przedstawicielstwach zagranicznych,
 • w instytucjach i firmach sektora bezpieczeństwa,
 • w instytucjach, fundacjach oraz stowarzyszeniach pozarządowych (sfera NGO),
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w think-thank’ach zajmujących się bieżącą analizą zmieniającego się otoczenia politycznego w wymiarze międzynarodowym oraz jako analitycy sytuacji politycznej/geopolitycznej,
 • w mediach jako komentatorzy zjawisk i procesów zachodzących w polityce, bezpieczeństwie oraz relacjach międzynarodowych,
 • w firmach międzynarodowych (zwłaszcza w działach planowania i rozwoju, komunikacji).

Absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.

Gdzie pracują absolwenci UMK?