Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: International Politics and Diplomacy (s2)

International Politics and Diplomacy

• Kierunek dwuletnich (4-semestralnych) studiów stacjonarnych – magisterskich oferowany jest studentom posiadającym tytuł licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

• Interdyscyplinarne podejście stwarza wyjątkowe warunki dla ambitnych studentów zainteresowanych kolejnym etapem rozwoju, jakim są studia z dziedziny nauk społecznych.

• Studia prowadzone w całości w języku angielskim dają szansę zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki, dyplomacji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz wybranych aspektów prawa międzynarodowego.

International Politics and Diplomacy (in English)


Studiując ten kierunek w formule studiów stacjonarnych

student realizuje cztery różne moduły tematyczne. W każdym semestrze zajęcia są precyzyjnie wybrane w ramach tematu przewodniego danego modułu:

MODUŁ I. (1. rok – semestr zimowy) International Relations in European Perspective

MODUŁ II. (1. rok – semestr letni) International Relations in Security Sphere

MODUŁ III. (2. rok – semestr zimowy) Contemporary Political Science

MODUŁ IV. (2. rok – semestr letni) Political Science and Diplomacy in Practice

Wyróżnikiem przedstawianego kierunku jest innowacyjna oferta programowa i prostudenckie podejście do organizacji zajęć (maksymalnie 3 dni). Pozwala to nie tylko zgłębiać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, ale i rozwijać się poza uczelnią.

Szczegółowy program studiów (w języku angielskim)


Dlaczego warto studiować kierunek International Politics and Diplomacy?

 • Interdyscyplinarne podejście do tematyki relacji międzynarodowych oraz polityki i bezpieczeństwa.
 • Dyskusje dotyczące współczesnych wyzwań.
 • Studia na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce wyróżnionym mianem uczelni badawczej, na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, który uzyskał w ewaluacji ministerialnej kategorię naukową „A+” oraz „A”.
 • Ugruntowanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Idealny pomysł dla ambitnych studentów poszukujących zajęć odpowiadających na wyzwania współczesności – także jako drugi kierunek.
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (np. w ramach programu ERASMUS+). Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie ma podpisane międzynarodowe umowy z ponad sześćdziesięcioma uniwersytetami!

Międzynarodowa formuła studiów

Studia na kierunku International Politics and Diplomacy są równocześnie oferowane studentom zagranicznym. Tym samym polscy studenci będą mieli stały kontakt ze swoimi zagranicznymi koleżankami i kolegami. Takie wielonarodowe uczestnictwo w zajęciach spowoduje ciekawszą, wieloaspektową i ożywioną wymianę wiedzy, myśli i poglądów.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku International Politics and Diplomacy będą przygotowani do pracy:

 • w instytucjach państwowych na poziomie kraju i w jego przedstawicielstwach zagranicznych,
 • w instytucjach i firmach sektora bezpieczeństwa,
 • w instytucjach, fundacjach oraz stowarzyszeniach pozarządowych (sfera NGO),
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w think-thankach zajmujących się bieżącą analizą zmieniającego się otoczenia politycznego w wymiarze międzynarodowym oraz jako analitycy sytuacji politycznej/geopolitycznej,
 • w mediach jako komentatorzy zjawisk i procesów zachodzących w polityce, bezpieczeństwie oraz relacjach międzynarodowych,
 • w koncernach międzynarodowych (zwłaszcza w działach planowania i rozwoju, komunikacji).

Absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich.

Najlepszy absolwent Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Film promocyjny