Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: analiza danych (s2) (rekrutacja śródroczna)

Analiza danych - studia II stopnia

Gromadzenie i eksploracja danych stały się obecnie powszechną praktyką w wielu obszarach działalności człowieka, zwłaszcza w biznesie i gospodarce. Proces podejmowania decyzji oraz planowania strategii biznesowych musi się odbywać w oparciu o wiedzę pozyskaną z danych. Pozwala to uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności czy wręcz kluczowe dla utrzymania się w branży.

Ze względu na ogromne rozmiary oraz różnorodny typ danych generowanych przez systemy informatyczne, do ich analizy konieczna jest znajomość zaawansowanych technik statystyki i uczenia maszynowego. Stąd duży popyt na specjalistów analizy danych na rynku pracy. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn) czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2019 opublikowanym przez przez CareerCast pozycję pierwszą zajął analityk danych, a na drugiej uplasował się zawód statystyka.

Na studiach II stopnia kierunku analiza danych gwarantujemy rzetelne wykształcenie z zakresu statystyki i data miningu z elementami informatyki. Jako ich absolwent – magister analizy danych – zdobędziesz przewagę na rynku pracy.


Co dają studia analiza danych?

  • Wykształcenie w zakresie analizy danych oparte na znajomości najnowszych technik uczenia maszynowego i eksploracji danych oraz wybranych narzędzi informatycznych
  • Umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi
  • Dobry zawód

Program studiów

Program studiów obejmuje szereg zagadnień związanych z analizą danych, a absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu

  • pracy z danymi – począwszy od aspektów informatycznych, przez pracę z masywnymi zbiorami danych, do zagadnień wizualizacji danych
  • statystyki matematycznej – w tym biostatystyki, statystyki bayesowskiej oraz analizy szeregów czasowych
  • zaawansowanych technik eksploracji danych, takich jak text mining, sieci neuronowe oraz zagadnienia głębokiego uczenia (deep learning)
  • programowania w środowisku R i języku Python

Absolwent będzie umiał zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania praktycznych zadań z zakresu szeroko rozumianej statystyki i analizy danych.


Dlaczego warto studiować w Toruniu?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku znalazł się na liście 10 wiodących ośrodków naukowych w Polsce, uzyskując status uczelni badawczej. Toruń jest także jednym z najważniejszych ośrodków matematycznych w Polsce – w 2017 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – tzw. rankingu szanghajskim – w obszarze badań: matematyka. Pracownicy UMK współpracują naukowo z naukowcami z czołowych ośrodków matematycznych na świecie.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów. Według rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy kierunek matematyka uplasował się na 7. pozycji w kraju (na 5. pozycji wśród kierunków prowadzonych na uniwersytetach). Z powodzeniem prowadzimy także studia na kierunkach matematyka stosowana oraz informatyka. Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.

Oferujemy doskonałą infrastrukturę:

• sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar

• jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy

• bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią – znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów

• pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria)

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]