Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: ochrona dóbr kultury (s2)

Czym jest ochrona dóbr kultury?

Są to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla tych, którzy interesują się zabytkami, architekturą i urbanistyką, muzeologią i wystawiennictwem, krytyką artystyczną, sztuką dawną i rzemiosłem artystycznym, dziedzictwem techniki, sztuką współczesną i pozaeuropejską, rynkiem sztuki i antykami, ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego. Studia te są dla Ciebie, jeśli chcesz zajmować się badaniem, ochroną i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego lub zostać animatorem sztuki. Dzięki naszemu unikatowemu modelowi kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na studiach magisterskich możesz rozwijać swoją wiedzę i pasje wybierając jedną z trzech fachowych ścieżek specjalnościowych: konserwatorstwo, muzealnictwo i zabytkoznawstwo oraz krytykę artystyczną. Wybierając jedną z nich, realizujesz trzy powiązane z sobą moduły, które pozwalają na daleko idącą specjalizację przygotowującą do wejścia na rynek pracy.


Dlaczego warto studiować ochronę dóbr kultury na UMK?

Ponieważ ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK to ponad pół wieku tradycji kształcenia w zakresie ochrony dziedzictwa!

 • Konserwatorstwo to poznanie szerokiego obszaru problematyki badawczej i konserwatorskiej, począwszy od skali pojedynczego zabytku architektury i budownictwa (i dawnych technik budowlanych), poprzez miejskie i wiejskie układy przestrzenne, aż po krajobraz kulturowy i dziedzictwo techniki. Uzyskasz umiejętności prawidłowego i kompleksowego rozpoznania i dokumentowania zabytku oraz formułowania dla niego odpowiedniej diagnozy wartościującej, niezbędnej podczas opracowania programów konserwatorskich. Oprócz wiedzy i umiejętności z ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym będziesz przygotowany do uzyskania państwowych uprawnień do kierowania badaniami architektonicznymi.
 • Muzealnictwo i zabytkoznawstwo daje możliwość wniknięcia w szeroką problematykę współczesnej muzeologii, obejmującej różne aspekty działań – naukowo-badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych – prowadzonych w nowoczesnych muzeach, a także zagadnienia muzeum wirtualnego i cyfrowej humanistyki. Przygotowuje do aktywności na rynku sztuki i antyków. Umożliwia nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wystawiennictwa, w tym nowych mediów i projektowania ekspozycji (warsztaty). Pozwala też specjalizować się w zabytkoznawstwie sztuki dawnej i znawstwie rzemiosł artystycznych, ważnych dla praktyki muzealniczej i rynku antykwarycznego. W ramach specjalności odbędziesz indywidualny staż w placówce muzealnej lub związanej z rynkiem sztuki i antyków.
 • Krytyka artystyczna rozwinie Twoje zainteresowania w zakresie nowoczesnej i współczesnej architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i dizajnu, grafiki, fotografii, sztuki nowych mediów i kultury wizualnej. Łączy wiedzę z zakresu historii oraz teorii sztuki i krytyki artystycznej z refleksją antropologiczną, podkreślającą aspekty międzykulturowe. Poznasz też zagadnienia sztuki pozaeuropejskiej, uzyskując tym samym szeroką wiedzę o sztuce świata – Europy, Azji, obu Ameryk oraz Afryki. Uzyskasz kwalifikacje w zakresie teorii, analizy i wartościowania dzieł sztuki współczesnej, przygotowywania wystaw i dokumentowania sztuki oraz funkcjonowania instytucji sztuki i rynku artystycznego.

Co po studiach?

Studiowanie na ODK pozwoli Ci odnaleźć się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie pracuje się z wytworami przeszłości o różnej wartości kulturowej, gdzie potrzeba specjalistów w zakresie identyfikacji i interpretacji dziedzictwa kulturowego, a w zależności od wyboru ścieżki specjalnościowej – także znawców i animatorów współczesnej sztuki i kultury.

Jako absolwent studiów drugiego stopnia będziesz przygotowany do kariery zawodowej specjalisty w:

 • muzeach,
 • urzędach ochrony zabytków,
 • instytucjach ochrony dóbr kultury,
 • galeriach sztuki współczesnej,
 • czasopismach artystycznych,
 • instytucjach popularyzujących sztukę współczesną,
 • domach aukcyjnych i na rynku sztuki,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się badaniem, ochroną i konserwacją zabytków.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP]