Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: japonistyka (s2)

Czym jest japonistyka?

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności.

Japonistyka na UMK to kierunek filologiczny nastawiony na akademickie nauczanie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, uzupełniony o przedmioty kulturoznawcze. Program studiów magisterskich obejmuje kilkaset godzin praktycznej nauki języka japońskiego pod kierunkiem rodzimych użytkowników języka, a także szeroką gamę przedmiotów translatorycznych przygotowujących absolwentów do podjęcia zawodu tłumacza polsko-japońskiego.


Dlaczego warto studiować japonistykę na UMK?

Atutami japonistyki toruńskiej na poziomie studiów magisterskich są:

 • kadra ekspertów z różnorodnych dziedzin akademickiej japonistyki gwarantująca zdobycie systematycznej, wysoce specjalistycznej i trudno dostępnej wiedzy na temat Japonii,
 • doświadczeni dydaktycy, w tym rodzimi użytkownicy języka japońskiego, pracujący w zgranych zespołach i stosujący sprawdzone metody dydaktyczne, których celem jest doprowadzenie studentów do biegłej znajomości japońskiego umożliwiającej podjęcie pracy w japońskim środowisku językowym, kontynuację nauki akademickiej na japońskich uczelniach, czy też zdanie certyfikatu najwyższego poziomu znajomości języka japońskiego (N1),
 • różnorodne zajęcia o profilu translatorycznym (w tym: warsztat tłumacza, tłumaczenia ustne, tłumaczenia literackie, tłumaczenia tekstów specjalistycznych), prowadzone przez praktyków zawodu tłumacza, które dostarczają absolwentom narzędzi i metod tłumaczeniowych przydatnych na rynku pracy,
 • możliwość badawczego zgłębiania interesujących studenta tematów dotyczących literatury, języków, kultury oraz społeczeństwa Japonii oraz przedstawienia efektów swoich twórczych dociekań w postaci pracy dyplomowej.

Nasi studenci:

 • zdobywają stypendia rządu japońskiego, wyjeżdżają na roczne staże w japońskiej branży hotelowej bądź na uczelnie w ramach umów międzyuczelnianych (m.in. z Uniwersytetami Kobe, Shimane, Okayama),
 • mają możliwość aktywnego udziału w japonistycznych inicjatywach studenckich za pośrednictwem koła naukowego „Hoshi” (zob. niżej),
 • mają możliwość uczestniczenia w warsztatach kaligrafii organizowanych gościnnie przez japońskich specjalistów w tej dziedzinie,
 • uczestniczą w corocznych Międzynarodowych Warsztatach Japonistycznych, tzw. Gasshuku, od kilkunastu lat integrujących polskie środowisko japonistyczne,
 • studiują w nowoczesnym i przestronnym budynku z salami multimedialnymi, dobrze skomunikowanym z centrum, w mieście o pięknej architekturze, starej i nowoczesnej, wśród zieleni i w otoczeniu lasów.

Japonistyczne Koło Naukowe „Hoshi”

aut. Piotr Gil

Działające przy japonistyce Japonistyczne Koło Naukowe „Hoshi” daje zainteresowanym studentom możliwość dogłębnego poznania rozmaitych aspektów kultury japońskiej. Regularnie organizowane są spotkania oraz wydarzenia naukowo-kulturalne, które umożliwiają bezpośrednie, pozaakademickie zetknięcie się z konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi Japonii, także poprzez zapraszanie do udziału w nich specjalistów spoza uczelni. Działalność Koła kładzie także nacisk na integrację w gronie studentów kierunku i fascynatów Japonii.

Do przykładów inicjatyw organizowanych w ramach najnowszej działalności Koła należą spotkania na temat japońskiej literatury, składania origami, zawiązywania furoshiki – ozdobnych tkanin do pakowania czy kaligrafii japońskiej.

Facebook Japonistycznego Koła Naukowego "Hoshi"


Co po studiach japonistycznych?

Absolwenci japonistyki mogą podjąć pracę:

 • w firmach, w administracji oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci ds. japońskich,
 • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
 • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
 • przy inwestycjach polsko-japońskich,
 • w firmach japońskich w Polsce.

Mogą także kontynuować studia i poświęcić się pracy akademickiej. Dobra znajomość japońskiego przyda się również w podróży do tego niezwykle atrakcyjnego kraju.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Galeria zdjęć

japonistyka japonistyka japonistyka