Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: historia sztuki (s2)

Czym jest historia sztuki?

Historia sztuki zapoznaje z panoramą dziejów sztuki od czasów starożytnych aż po wiek XXI. Zapewnia dogłębne studiowanie obiektów architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego, fotografii, nowych mediów, a także zrozumienie procesów kulturowych. Świat sztuki, który ujmuje historyk sztuki jest nieodzowny dla rozwoju cywilizacji. Historyk sztuki będzie mógł włączyć się tak w dyskurs o sztuce, jak i w kwestie związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim.


Dlaczego warto studiować historię sztuki na UMK?

Studia na kierunku historia sztuki proponują:

  • zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych prowadzonych w nowoczesnych salach wykładowych nowego gmachu Collegium Humanisticum oraz zajęcia w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki pełnego zabytków Torunia, a także Polski i Europy
  • studiowanie pod kierunkiem oddanych badaniom z zakresu historii sztuki, liczących się w świecie naukowców polskich i zagranicznych
  • położenie nacisku na interdyscyplinarność, wieloaspektowość, merytoryczność i nieustanną aktualizację przekazywanych przez prowadzących treści oraz na przygotowanie własnego warsztatu pracy studenta podczas seminariów, proseminariów, wykładów, konwersatoriów, zajęć fakultatywnych, ćwiczeniowych, lektoratów, rozwijania pasji w kole naukowym
  • kształcenie w niewielkich grupach, dobry kontakt z wykładowcami, indywidualne podejście do każdego studenta
  • otwarcie nowych perspektyw, uzyskanie wartościowych kompetencji, czerpanie radości z pięknego czasu studiowania

Co po studiach?

Tytuł historyka sztuki daje szerokie możliwości pracy w zawodzie oraz wszędzie tam, gdzie przydaje się gruntowne wykształcenie humanistyczne, w tym w:

  • muzeach
  • galeriach sztuki współczesnej
  • działach krytyki artystycznej w prasie
  • biurach konserwatorów zabytków

Otwierają się też możliwości studiów doktoranckich i ścieżki naukowej.

Studia pozwalają na opanowanie cennej zdolności niekonwencjonalnego, twórczego myślenia i szerokiego spojrzenia na zjawiska artystyczno-kulturowe otaczającego świata.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Historycy sztuki pomagają niespecjalistom zrozumieć dzieło sztuki. Uczytelniają to, jakie znaczenie dzieła sztuki miały w czasach ich powstania, jakie później, a jakie obecnie. Sztuka jest nie tylko piękna. Ma olbrzymie znaczenie dla społeczeństw, narodów i wszystkich odbiorców sztuki. Stąd też tak wielka jest rola historyka sztuki jako troszczącego się o wyjaśnienie dzieła sztuki, przetrwanie o nim pamięci, czuwanie nad jego oryginalnym kształtem, integralnością oraz właściwe zrozumienie.

 

 

Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK

Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury UMK

 

Galeria zdjęć

historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH] historia sztuki [fot. WNH]