Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: fizyka (s2)

Czym jest fizyka?

Fizyka to nauka o fundamentalnych zasadach rządzących wszystkim, od mikroskopijnych cząstek po ogromne kosmiczne struktury. Odkryjesz, jak działa nasz wszechświat na poziomie, który wykracza poza nasze zwykłe postrzeganie. Nie tylko zgłębisz najbardziej ogólne prawa, ale także nauczysz się myślenia w sposób logiczny i systematyczny. Wybierając fizykę, wybierasz drogę do innowacji i technologicznego postępu. Będziesz w stanie zrozumieć i wykorzystać nowatorskie rozwiązania, które kształtują świat wokół nas. W erze cyfrowej i globalizacji, umiejętności fizyczne są nieocenione.

Odkryj niezwykły świat fizyki i otwórz drzwi do nieskończonych możliwości! Jeśli jesteś ciekawy/a, jak działa nasza rzeczywistość i chcesz zgłębić jej najgłębsze tajemnice, to studia z fizyki są właśnie dla Ciebie.


Dlaczego warto studiować fizykę na UMK?

Fizyka na UMK jest jednym z najlepszych kierunków fizyki w Polsce, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie otrzymane od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to nasz najbardziej elastyczny i wszechstronny kierunek dążący do interdyscyplinarności i łączenia się z innymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia, medycyna, informatyka, a nawet archeologia czy sztuka. Takie podejście daje znakomitą podstawę do tworzenia zaawansowanych technologii (deep tech), opartych na konkretnych innowacjach inżynierskich lub odkryciach naukowych, których podstawowym celem są pionierskie rozwiązania największych problemów społeczeństwa; w tym chorób przewlekłych, zmiany klimatu, czy czystej energii.

Na fizyce doświadczalnej na UMK specjalizujemy się m.in. w fotonice i fizyce kwantowej. Tworzenie fotonów, manipulowanie nimi, sterowanie, oddziaływanie z materią i wykorzystywanie własności światła i fotonów jest kluczowe w technologiach komunikacyjno-informacyjnych (ICT), kosmicznych (Space), cyberbezpieczeństwie (cyber security), bioinformatyce oraz w technologiach medycznych (medtech).

Studenci już od pierwszych lat studiów mogą włączać się w prace naukowe grup badawczych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Najlepszym tego przykładem jest Program Mentoring ALFA, który wspiera studentów, którzy chcą prowadzić badania naukowe od pierwszych lat studiów, prezentować swoje badania na konferencjach naukowych, czy odbywać staże naukowe. To właśnie u nas studenci zbudowali prototyp pierwszego na świecie tomografu optycznego SOCT, tu poszukują ciemnej materii przy użyciu optycznego zegara atomowego, jednego z najbardziej precyzyjnych urządzeń na świecie i to u nas rozwijają fizykę wychodzącą poza znany nam model standardowy.

W Toruniu gwarantujemy indywidualne podejście do studenta, pomoc tutora i wybór optymalnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

Studia na kierunku fizyka na UMK zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskały jej akredytację z wyróżnieniem do 2024/25. Od roku akademickiego 2023/2024 zapraszamy do Programu Mentoring ALFA.

Strona kierunku

Program studiów


Co po studiach?

Fizyka to kierunek, który pozwala na rozwijanie umiejętności analitycznych, matematycznych i programistycznych, co jest bardzo pożądane na rynku pracy w erze cyfryzacji. Studia z fizyki otwierają szerokie możliwości kariery zawodowej w wielu dziedzinach. Nasi absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy ze względu na zakres rozwiniętych umiejętności i analitycznego myślenia, jakie zdobyli studiując fizykę. Pracują oni w różnych branżach, często jako naukowcy w firmach rozwijających najnowsze technologie, jak również w instytucjach badawczych czy jako specjaliści w różnych sektorach przemysłu, technologii informacyjnych czy medycyny.

Oto tylko kilka przykładów, gdzie absolwenci fizyki znajdują zatrudnienie:

  • przemysł technologiczny, kosmiczny, medyczny i obronny: praca nad tworzeniem, projektowaniem i testowaniem nowych technologii, tj. sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, komputery kwantowe, satelity, urządzania kosmiczne, systemy obronne, paliwa rakietowe, urządzenia medyczne i wiele innych (zatrudnienie m.in. w firmach Apple, Google, Microsoft, Amazon, SpaceX, Blue Origin, SpaceForest, ESA, Polska Grupa Zbrojeniowa, Philips, Siemens, Lockheed Martin i wiele innych),
  • badania naukowe: naukowcy na uniwersytetach i w innych jednostkach badawczych (w tym przemysłowych),
  • energia: projektowanie nowych źródeł energii i doskonalenie technologii produkcji, magazynowania i dystrybucji energii (firmy typu Shell, BP, ExxonMobil, Apator, GE Renewable Energy),
  • technologie informacyjne: specjaliści od BIG DATA, a także programiści, specjaliści od modelowania różnorodnych procesów, specjaliści od sieci i analitycy (firmy typu Aseco),
  • sztuczna inteligencja (AI): wykorzystanie AI i uczenia maszynowego (ML) w modelowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, fizycznych, materiałowych i logistycznych,
  • medycyna: istotna rola fizyków medycznych w diagnostyce obrazowej i radioterapii, powszechne zatrudnienie biofizyków obliczeniowych w firmach farmaceutycznych – projektowanie leków, bioinformatyka,
  • bankowość: ogólnie w branży FinTech, m.in. ze względu na wysokie kwalifikacje związane z ICT oraz ścisłość myślenia,
  • popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • edukacja: nauczanie fizyki w szkołach. (Student uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie po ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie).

Gdzie pracują absolwenci UMK?


PayPal, Tesla Motors i Space-X

Czy wiesz, co łączy PayPal, Tesla Motors i Space-X? Elon Musk – współzałożyciel tych firm, jeden z najwybitniejszych przedsiębiorców naszych czasów. Mało osób wie jednak, że studiował on właśnie fizykę. Po latach zapytany o to, na ile studia fizyczne pomogły mu w karierze, odpowiedział: „Sądzę, że studiowanie fizyki wyposaża w struktury myślowe, które pozwalają rozwiązywać problemy. Dodatkowo, fizyka uczy gotowości do przyznania się, że jesteś w błędzie.” (Physics World, marzec 2007).

Czy superdokładny zegar przyczyni się do rewolucji w nauce?

Zdalny dzień otwarty fizyki i fizyki technicznej (24.04.2021 r.)

 

Kanał YouTube Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. A. Romański] fizyka [fot. WFAiIS]  fizyka [fot. P. Targowski] fizyka [fot. WFAiIS] fizyka [fot. A. Romański] fizyka [fot. A. Romański]