Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filozofia (s2)

Czym jest filozofia?

Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w świecie. Choć większość z tych pytań postawione zostały jeszcze przez starożytnych Greków, pozostają one aktualne oraz doniosłe aż do dziś. Wśród pytań, które od wieków zadawane są przez filozofów, są pytania o to:

  • co czyni dane działanie dobrym: intencje za nim stojące, czy może jego skutki? Jakie są nasze powinności moralne wobec innych ludzi i jakie mamy podstawy, by tych powinności przestrzegać?
  • co istnieje i co to właściwie znaczy „istnieć”? Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Czy istnieje Bóg? Czy naprawdę posiadamy wolną wolę? Jaka jest natura relacji umysł-ciało? Czy umysł to coś więcej niż mózg?
  • czym jest wiedza i jak odróżnić wiedzę od iluzji i przesądów? Czym jest prawda i jak ją poznać?

Dlaczego warto studiować filozofię na UMK?

Studia filozoficzne adresowane są do osób, które ciekawość skłania do ciągłego zadawania pytań rzadko zadawanych przez innych. Przyświecające nam wartości, jakimi są pragnienie poznania bez względu na jego walory praktyczne, w połączeniu z wielkimi, choć zapomnianymi dzisiaj ideałami mądrości i humanizmu, stanowią o specyfice studiów filozoficznych. U ich podstawy leży chęć zrozumienia otaczającej rzeczywistości, odrzucenia obiegowych odpowiedzi i podjęcia własnych dociekań. Studia filozoficzne oferują zatem studentom unikalną możliwość poznania źródeł naszej kultury i otaczającego nas świata, wzbogacenia własnej perspektywy i światopoglądu przez konfrontację z wielką tradycją filozoficzną. Filozofia dostarcza także unikatowych narzędzi do samodzielnego myślenia takich jak logika, retoryka, erystyka, translatoryka czy teorie interpretacji. Niewielkie grupy, w jakich odbywają się zajęcia, tworzą niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą wspólnym poszukiwaniom, skłaniają do otwartości, szczerości wypowiedzi i zachęcają do dyskusji.


Co po studiach?

Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Te umiejętności, które wypracowywane są w toku studiów filozoficznych, umożliwiają samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społecznym. Poznanie mechanizmów kulturowych rządzących naszą rzeczywistością, znajomość metod perswazyjnych i umiejętność logicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne i łatwość w interpretacji odmiennego stanowiska oraz znajomość języków obcych umożliwiająca interpretację bardzo abstrakcyjnych tekstów stanowią wielką pomoc w życiu społecznym i zawodowym.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwent filozofii

Wbrew obiegowemu poglądowi, wedle którego studia filozoficzne są stratą czasu i są bezwartościowe z punktu widzenia kariery zawodowej, wielu naszych absolwentów osiągnęło wyżyny kariery zawodowej. Są wśród nich wybitni menadżerowie, dziennikarze, prawnicy, pisarze, naukowcy, urzędnicy samorządowi, specjaliści od PR, założyciele i pracownicy cenionych fundacji czy stowarzyszeń NGO. Polecamy zapoznanie się z ich życiorysami i oceną studiów filozoficznych na UMK w Toruniu na stronach Biura Karier.