Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filozofia (s2)

Dla kogo magisterskie studia filozoficzne?

Filozofia jest dla każdego i każdy może zdobyć się na wysiłek samoistnego, filozoficznego myślenia. Wiedza zdobyta na innych kierunkach studiów nie jest przeszkodą ani nawet ograniczeniem dla kształcenia filozoficznego. Przeciwnie, studenci, którzy już ukończyli inny kierunek studiów, wnoszą do studiowania filozofii cenny zasób wiedzy szczegółowej i unikatowych umiejętności. Dlatego program magisterskich studiów filozoficznych przewiduje dwie różne ścieżki studiowania: jedną dla absolwentów licencjackich studiów filozoficznych i drugą przewidzianą dla absolwentów dowolnych, niefilozoficznych studiów pierwszego stopnia. Studenci, którzy nie studiowali wcześniej filozofii, mają możliwość zdobycia podstawowych, ogólnych wiadomości i kompetencji podczas zajęć uzupełniających. Natomiast absolwenci studiów filozoficznych, którzy kontynuują studia filozoficzne, rozwijają i pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w specjalistycznych, zaawansowanych kursach.

W programie magisterskich studiów filozoficznych przeważają zajęcia fakultatywne. W ten sposób każdy student może w elastyczny sposób dokonać wyboru indywidualnej ścieżki realizacji zajęć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. Studiowanie jest łatwiejsze, ponieważ elastycznie korzystamy ze zdalnych i hybrydowych form prowadzenia zajęć. Każdy student może zrealizować swoje unikatowe pasje i oryginalne zainteresowania dzięki możliwości indywidualnego wyboru promotora pracy magisterskiej.


Czym jest filozofia?

 https://www.facebook.com/filozofia.umk/

Filozofia to najstarsza i najbardziej fascynująca dziedzina ludzkiej aktywności intelektualnej. Jej przedmiot wyznaczają fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata, życia, czasu, nauki, szczęścia czy piękna. Chociaż pierwsze odpowiedzi zostały udzielone ponad 2,5 tys. lat temu przez starożytnych, filozoficzne pytania nie przedawniły się i nadal wskazują problemy, które pozostają aktualne również dzisiaj. Dzieje się tak, ponieważ każda epoka staje przed własnymi problemami, które poszerzają i wzbogacają zakres badań filozoficznych. Dlatego do klasycznych pytań filozoficznych dotyczących natury bytu, Boga, idei, wolnej woli, dobra i zła, moralności, wartości, cnoty, piękna, poznania, wiedzy, prawdy, znaku, dowodu i wielu, wielu innych, współczesność dodała kolejne pytania: dotyczące funkcjonowania człowieka w świecie nowoczesnych technologii, zagrożeń związanych z nieustannym wzrostem gospodarczym, konsumpcjonizmem i globalnymi zmianami klimatu czy wreszcie pytania związane z problemem równości, solidarności, wspólnotowości w świecie, który jest domem nie tylko dla nas – ludzi.

Jeśli ciekawią Cię te problemy, chcesz zrozumieć rzeczywistość i swoje miejsce w świecie, studia filozoficzne są dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się nad sensem, przyczyną czy wartością tego, co inni uważają za oczywiste to znaczy, że już myślisz w sposób filozoficzny. Filozoficzne dążenie do poznania i zrozumienia zwykle oznacza odrzucenie obiegowych odpowiedzi i ryzyko podjęcia własnych dociekań. Pragnienie poznania bez względu na praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy, w połączeniu z wielkimi, choć często zapominanymi dzisiaj ideałami mądrości i humanizmu, stanowi o specyfice studiów filozoficznych.

Studia ogólnofilozoficzne

Studenci filozofii uczą się umiejętności swobodnego i twórczego dobierania właściwych narzędzi do rozwiązywania niekonwencjonalnych zadań oraz poznają, w jaki sposób sprawnie dostosowywać się do nowych sytuacji i nieoczekiwanych wyzwań. Są to umiejętności szczególnie przydatne na dzisiejszym, nieustannie zmieniającym się rynku pracy. Dzięki nauce logiki, retoryki, translatoryki czy teorii interpretacji studia filozoficzne dostarczają wyspecjalizowanych narzędzi do podjęcia samodzielnego, krytycznego myślenia. Fascynujące lektury dają studentom unikalną możliwość poznania źródeł naszej kultury oraz umożliwiają wzbogacenia własnej perspektywy i światopoglądu przez konfrontację z wielką tradycją filozoficzną. A niewielkie grupy, w jakich odbywają się zajęcia, tworzą niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą wspólnym poszukiwaniom, skłaniają do otwartości, szczerości wypowiedzi i zachęcają do dyskusji.

Absolwent filozofii uzyskuje wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia ogólnego i specjalistycznego: historii filozofii, teorii poznania, ontologii, logiki, semiotyki, estetyki, etyki, retoryki, translatoryki, języków obcych. Studia filozoficzne uczą także trudnej sztuki artykułowania oraz uzasadniania własnych poglądów, prezentowania, analizowania i interpretowania stanowisk filozoficznych i postaw światopoglądowych, a nawet każdego głosu w dowolnej dyskusji czy sporze. Absolwenci mogą pogłębiać te kompetencje, kontynuując studia filozoficzne w ramach uzupełniających studiów magisterskich, albo zastosować uzyskaną wiedzę i umiejętności na innym kierunku studiów lub realizując dowolną drogę kariery zawodowej i samorozwoju.


Dlaczego warto studiować filozofię na UMK?

 Harmonijka i toruńska starówka

Studenci filozofii uczestniczą w zajęciach prowadzonych w budynku znajdującym w samym centrum zabytkowej toruńskiej starówki wpisanej w 1997 na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Modernistyczny gmach „Harmonijki” stoi w sąsiedztwie gotyckich budowli, które są celem wszystkich turystycznych wycieczek, ale również w otoczeniu restauracji i klubów oferujących rozrywkę niemal przez całą dobę. Toruń liczy obecnie około 200 tys. mieszkańców, zapewnia optymalną komunikację miejską i łatwe połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami.

Nasze najważniejsze atuty:

 • kompetentna, wysoko wykwalifikowana i życzliwa kadra zapewniająca bardzo dobrą i ekskluzywną atmosferę studiowania,
 • interesujące zajęcia obejmujące obok klasycznego kanonu filozoficznego (historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia, logika) kursy specjalistyczne (m.in. antropologia, bioetyka, filozofia kultury, estetyka, filozofia polityki, filozofia religii) oraz co roku aktualizowane zajęcia fakultatywne,
 • studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS) umożliwiające studentom samodzielną konstrukcję planu studiów,
 • anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się tłumaczenia i interpretacji tekstów filozoficznych w wybranym języku obcym),
 • doskonale zaopatrzona biblioteka z czytelnią w tym samym budynku, w którym odbywają się zajęcia,
 • nieograniczony dostęp do Wi-Fi, nowocześnie wyposażone sale wykładowe, umożliwiające prowadzenie zajęć hybrydowych,
 • oferta zajęć prowadzonych online z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (Teams, Big Blue Button, Zoom, platforma Moodle),
 • wyjazdy i stypendia na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+ na 70 różnych uniwersytetach w Europie,
 • udział w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, skupiającym dziesięć uniwersytetów europejskich,
 • doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu toruńskiego Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO,
 • tradycja filozoficzna sięgająca przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i jego wybitnych postaci Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga, którzy tworzyli toruńską filozofię w połowie XX wieku,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Co po studiach?

Mnich i harmonijka

Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Te umiejętności, które wypracowywane są w toku studiów filozoficznych, umożliwiają samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społecznym. Poznanie mechanizmów kulturowych rządzących naszą rzeczywistością, znajomość metod perswazyjnych i umiejętność logicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne i łatwość w interpretacji odmiennego stanowiska, znajomość języków obcych umożliwiająca interpretację bardzo abstrakcyjnych tekstów stanowią wielką pomoc w życiu społecznym i zawodowym.

Nasi absolwenci dzięki studiom filozoficznym nabywają wiele unikatowych kompetencji:

 • cechuje ich elastyczność postaw umożliwiająca dostosowanie się do wielu sytuacji,
 • potrafią jasno i precyzyjnie formułować myśli,
 • znają strategie argumentacyjne umożliwiające przekonywanie do swoich racji,
 • potrafią interpretować nawet bardzo trudne i abstrakcyjne teksty,
 • sprawnie posługują się językami obcymi,
 • myślą wieloaspektowo i nieschematycznie.

Absolwentów filozofii wyróżniają szerokie horyzonty, kreatywność oraz elastyczność myślenia. Dlatego nasi absolwenci z powodzeniem znajdują pracę jako specjaliści od reklamy (szczególnie tzw. copywriterzy), dziennikarze, politycy, doradcy, specjaliści od public relations, menadżerowie, twórcy i organizatorzy życia kulturalnego

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Wbrew obiegowemu poglądowi, który głosi, że studia filozoficzne w niewielkim stopniu umożliwiają osiągnięcie zawodowego sukcesu, wielu naszych absolwentów osiągnęło wyżyny kariery zawodowej. Jesteśmy dumni, że do grona naszych absolwentów należą między innymi: poczytny pisarz kryminałów, menedżerka wysokiego szczebla w międzynarodowej firmie, popularny muzyk, aktor teatralny, projektantka znanej marki, wielu uznanych naukowców, aktywiści i aktywistki NGO czy posłanka na Sejm. Polecamy zapoznanie się z ich życiorysami i oceną studiów filozoficznych na UMK w Toruniu na stronach Biura Karier.


Pogawędnik filozoficzny

Instytut Filozofii UMK

Nasz Instytut przywiązuje szczególną wagę do popularyzowania filozofii i podtrzymywania kontaktu z tak zwanym otoczeniem społecznym. Jedną z form tej aktywności jest podcast Pogawędnik filozoficzny, którego odcinki pojawiają się regularnie co dwa tygodnie od roku 2020, m.in. na platformie Buzzsprout.

W galerii zdjęć poniżej znajdują się serie fotografii "Zróbmy sobie zdjęcie" oraz "Harmonijka w poprzek lat" (w roku 2019 przeprowadzono w Instytucie Filozofii akcję pozowania do starych fotografii z lat 50. i 60. pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego; na zdjęciach współczesnych znajdują się studenci i pracownicy IF). 

Więcej informacji dla kandydatów na studia

Galeria zdjęć

Zróbmy sobie zdjęcie IF 2014 Zróbmy sobie zdjęcie IF 2015 Zróbmy sobie zdjęcie IF 2016 Harmonijka w poprzek lat 1952-2019 Harmonijka w poprzek lat 1955-2019 Harmonijka w poprzek lat 1966-2019 Harmonijka w poprzek lat 1968-2019