Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia romańska (s2)

Czym jest filologia romańska?

Studia filologiczne to nie tylko nauka języków obcych, ale też poznawanie literatury i kultury wybranych krajów, kształtowanie zdolności intelektualnych i komunikacyjnych. Kierunek filologia romańska to oferta dla wszystkich zainteresowanych literaturą i językiem francuskim. Ważnym atutem jest również możliwość nauki drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego lub włoskiego).

Kierunek filologia romańska proponuje pełną ofertę dydaktyczną: od cyklu licencjackiego, poprzez studia magisterskie do szkoły doktorskiej. Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz kompetencji językowych i społecznych (z j. francuskiego i drugiego języka romańskiego).

Na studiach magisterskich istnieją dwie specjalizacje do wyboru:

  • językoznawcza,
  • literaturoznawcza.

Program studiów obejmuje m.in. wybrane elementy współczesnej literatury i kultury francuskiej i frankofońskiej, stylistykę języka francuskiego i przekład tekstów literackich, naukę francuskiego języka biznesowego, prawniczego z elementami tłumaczeń przysięgłych oraz zajęcia z tłumaczeń ustnych i specjalistycznych. Ponadto oferujemy możliwość nauki drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego lub włoskiego).

Studentom zainteresowanym pracą nauczyciela języka francuskiego jako obcego, oferujemy zajęcia w ramach specjalności nauczycielskiej, dzięki której uzyskują oficjalne uprawnienia do nauczania na poziomie podstawowym i średnim.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).


Dlaczego warto studiować filologię romańską na UMK?

Dysponujemy laboratoriami językowymi i nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi w Collegium Humanisticum, dzięki czemu możemy wzbogacić i urozmaicić zajęcia pokazami multimedialnymi.

Oferujemy możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce w ramach programu MOST. Studenci mogą też skorzystać z oferty kształcenia w partnerskich uczelniach zagranicznych - dysponujemy szeroką ofertą stypendiów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Współpracujemy z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi: we Francji (Bordeaux, Marsylia, Nancy, Pau, Rouen, Angers, Amiens, Brest), Rumunii (Craiova) i Turcji (Erzurum, Kars, Sivas, Tekirdag).

W ramach poszerzania zainteresowań naukowych i popularyzowania wiedzy z zakresu kultury, literatury i języka francuskiego zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Studenckim Kole Naukowym Polifraza oraz Kole Naukowym Kultury i Języka Francuskiego Excentrycy. Wszystkim chętnym umożliwiamy także publikowanie autorskich tekstów na łamach wydawanego w elektronicznej wersji periodyku.


Co po studiach?

Absolwent filologii romańskiej może m.in. podjąć pracę jako:

  • tłumacz (przysięgły, konferencyjny, literatury pięknej, itp.),
  • specjalista ds. obsługi klientów zagranicznych,
  • pilot i przewodnik wycieczek w kraju i zagranicą,
  • nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej i średniej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej oferowanej w programie studiów magisterskich, poprzedzonej modułem zajęć pedagogicznych zrealizowanych na studiach licencjackich na tym kierunku).

Wielu naszych absolwentów pracuje w różnego rodzaju instytucjach, firmach usługowych, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwenci o aspiracjach naukowych mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

Filologia romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Galeria zdjęć