Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biologia (s2)

Czym jest biologia?

Nowoczesna biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. W dobie rozwoju technicznego biologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, a jej osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Charakteryzuje i klasyfikuje organizmy żywe, przygląda się ich zachowaniu, poznaje procesy w nich zachodzące oraz te, które prowadzą do powstania nowych gatunków. Definiuje zależności między gatunkami a środowiskiem naturalnym. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.


Dlaczego warto studiować biologię na UMK?

 • Uzyskasz tytuł magistra w ramach studiów II stopnia.
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje gwarantujące opanowanie najnowszych metod i strategii badawczych stosowanych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.
 • Będziesz uczestniczyć w seminariach i konwersatoriach poszerzających wiedzę i horyzonty intelektualne w dziedzinie biologii i nauk pokrewnych, takich jak biomedycyna i bioetyka.
 • Samodzielnie stworzysz własny profil studiów, wybierając specjalistyczne kursy, wykłady monograficzne oraz tematykę pracy magisterskiej zgodnie z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy.
 • Uzyskasz specjalistyczne uprawnienia.
 • Skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych, możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego (domy studenckie, obiekty sportowe, kluby studenckie).
 • Będziesz mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

Co po studiach?

Absolwenci kierunku biologia w UMK, posiadając szeroką wiedzę biologiczną oraz szereg nabytych umiejętności, są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych,
 • pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych gałęziach gospodarki,
 • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej i podmiotów gospodarczych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 • szkółkach oraz firmach ogrodniczych i hodowlanych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • redakcjach czasopism i przy tworzeniu audycji naukowych,
 • fundacjach popularyzujących naukę,
 • w szkole jako nauczyciel biologii – po uzyskaniu tytułu magistra w ramach kontynuacji kształcenia na specjalności nauczycielskiej (po jej ukończeniu na I stopniu studiów biologicznych).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, uprawnienia do nauczania biologii w szkole można nabyć po ukończeniu studiów I i II stopnia na specjalności nauczycielskiej. W związku z tym, plan studiów II stopnia zostanie zmieniony od semestru zimowego roku akademickiego 2026/2027, aby zapewnić dalsze kształcenie na specjalności nauczycielskiej naszym absolwentom studiów I stopnia na tej specjalności.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW]