Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: astronomia (s2)

Czym jest astronomia?

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują nasze wyobrażenie o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają na pierwsze strony gazet i czasopism. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą oraz okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy. Studia na astronomii dają również bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki i informatyki oraz obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.


Dlaczego warto studiować astronomię na UMK?

W Piwnicach pod Toruniem znajduje się Instytut Astronomii UMK, jeden z największych ośrodków astronomicznych w Polsce, który może pochwalić się unikatowymi instrumentami oraz znakomitymi osiągnięciami naukowymi. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. Tu również znajduje się radioteleskop o średnicy 32 m, jeden z większych i najnowocześniejszych w Europie, pracujący w światowej sieci VLBI.

Instytut Astronomii UMK współpracuje naukowo z ośrodkami zagranicznymi, uczestniczy w licznych międzynarodowych programach badawczych i odkryciach naukowych. Toruńscy astronomowie stworzyli jeden z najbardziej precyzyjnych na świecie katalogów obszarów narodzin masywnych gwiazd oraz odkryli ponad 20 pozasłonecznych układów planetarnych.

Kierunek astronomia prowadzony na UMK posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci astronomii II stopnia mogą starać się o stypendia Fundacji Batorego w ramach Funduszu Stypendialnego im. Joanny i Stanisława Renowickich.

Program studiów


Co po studiach?

Absolwenci studiów astronomicznych na UMK z powodzeniem odnajdują się na zagranicznych studiach doktoranckich. Są zatrudniani m.in. jako:

  • specjaliści w ośrodkach badawczych,
  • cenieni specjaliści od zaawansowanej obsługi systemów komputerowych,
  • nauczyciele fizyki i astronomii (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku)*,
  • popularyzatorzy nauki.

* Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu). Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie.

Wysoki poziom kształcenia na kierunku astronomia na UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe wielu naszych absolwentów, np. pierwszych odkrywców planet spoza Układu Słonecznego.

Ścieżki zawodowe absolwentów

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Koło Naukowe Studentów Astronomii

Koło Naukowe Studentów Astronomii jest organizacją zrzeszającą studentów oraz pasjonatów astronomii. Koło działa bardzo prężnie w środowisku naukowym. Od wielu lat jest obecne na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz na takich wydarzeniach jak Piknik Astronomiczny. Organizuje ogólnopolskie seminaria i konferencje studentów astronomii. Na cotygodniowe spotkania Koła zapraszani są goście, którzy opowiadają o swoich badaniach naukowych. Takie spotkania pozwalają nie tylko na poszerzenie swojej wiedzy, lecz również na integrację wszystkich studentów astronomii.

Facebook Koła Naukowego Studentów Astronomii

Widok Instytutu Astronomii w Piwnicach: przelot dronem wykonany przez Pana Marka Czarneckiego oraz Panią Jadwigę Czarnecką.

Instytut Astronomii oczyma studentów

Astronomiczne Drzwi Otwarte na UMK (17 kwietnia 2021 r.)

 

Kanał YouTube Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS] astronomia [fot. WFAiIS]