Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Physics and Astronomy (s2)

Czym jest astronomia?

fot. P. Potępa; nightscapes.pl

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują nasze wyobrażenie o świecie. Niektóre z nich, np. detekcja fal grawitacyjnych, znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają na pierwsze strony gazet i czasopism. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą oraz okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy.


Czym jest fizyka?

fot. A. Romański

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Oczywiście, studiowanie na tym kierunku umożliwia zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących światem, ale studiowanie fizyki uczy przede wszystkim dyscypliny myślenia, umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod naukowych popartych symulacjami komputerowymi. Z takimi umiejętnościami można łatwo odnaleźć się w świecie globalizacji i technologii cyfrowych, gdy tempo zmian jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Unikatowy, międzydyscyplinarny kierunek Physics and Astronomy pozwoli na poznanie aktualnych trendów w obu tych obszarach. Dodatkowo studenci – poprzez wybór przedmiotów astronomicznych lub fizycznych – decydują, która dyscyplina ma dominować. Czterosemestralne, magisterskie i anglojęzyczne studia są wyjątkową okazją do rozpoczęcia kariery naukowej w znanych na całym świecie grupach badawczych w fizyce i astronomii.


Dlaczego warto studiować Physics and Astronomy na UMK?

fot. P. Potępa; nightscapes.pl

W Piwnicach pod Toruniem znajduje się Instytut Astronomii UMK będący jednym z największych ośrodków astronomicznych w Polsce, mogącym pochwalić się unikatowymi instrumentami oraz znakomitymi osiągnięciami naukowymi. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. Tu również znajduje się radioteleskop o średnicy 32 m, jeden z większych i najnowocześniejszych w Europie, pracujący w światowej sieci VLBI. Naukowcy z Instytutu Astronomii UMK uczestniczą w wielu międzynarodowych programach badawczych i odkryciach naukowych oraz realizują współpracę naukową z zagranicznymi ośrodkami. To toruńscy astronomowie stworzyli jeden z najbardziej precyzyjnych na świecie katalogów obszarów narodzin masywnych gwiazd oraz odkryli ponad 20 pozasłonecznych układów planetarnych.

W Instytucie Fizyki UMK w Toruniu znajdują się najnowocześniejsze laboratoria dotyczące fotoniki i fizyki kwantowej. Tu można – dołączając do zespołów badawczych – znaleźć odpowiedzi na pytania: jak nanocząstka złota wpływa na świecenie pojedynczych molekuł, czy można mierzyć skład atmosfery planet w układach pozasłonecznych, o co chodzi z kwantową kryptografią i komputerem kwantowym, czy da się podejrzeć pojedyncze receptory w oku człowieka, itp. To w Instytucie Fizyki powstał prototyp pierwszego na świecie komercyjnego tomografu optycznego SOCT, tutaj też poszukiwana jest ciemna materia przy użyciu optycznego zegara atomowego, jednego z najbardziej precyzyjnych urządzeń na świecie. Kierunki astronomia i fizyka prowadzone na UMK posiadają pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Physics and Astronomy gwarantuje kandydatom znakomitą jakość nauczania, szybkie wejście w świat naukowców, korzystania z naukowego sprzętu badawczego. Mała liczba studentów przy wielu nauczycielach akademickich i uznanych w świecie naukowcach pozwala na indywidualne podejście i wybór optymalnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika należy do prestiżowego grona polskich uczelni badawczych. Dzięki temu ścieżki międzynarodowej współpracy i kariery naukowej otwarte są nie tylko dla pracowników, ale także dla studentów i absolwentów. Uczy się tu coraz więcej studentów z zagranicy. Sprzyja temu także niezwykła atmosfera gotyckiego miasta, w którym urodził się Mikołaj Kopernik; miasta otwartego na wielokulturowość i dialog.

Physics and Astronomy (in English)


Co po studiach?

Absolwenci studiów astronomicznych i fizycznych na UMK z powodzeniem odnajdują się w szkołach doktorskich w kraju i zagranicą. Są zatrudniani jako specjaliści w ośrodkach badawczych, są cenionymi specjalistami od obsługi zaawansowanych urządzeń i systemów komputerowych, świetnie radzą sobie z popularyzacją nauki. Łatwo uczą się nowych umiejętności, nie boją się trudnych wyzwań i szybko awansują na kierownicze stanowiska. Wyposażeni w wiedzę i metody poznawania zarówno mikro i nano-świata, jak i najodleglejszych zakątków kosmosu, z łatwością znajdziecie dla siebie miejsce w świecie nowych technologii.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Film promocyjny

Galeria zdjęć

IA Piwnice IA Piwnice IA Piwnice IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] Kasjopea nad pawilonem astrografu Drapera (Piwnice) IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Wolak, A. Kępa, M. Gawroński@rt4live] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl] IA Piwnice [fot. P. Potępa; nightscapes.pl]