Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: socjologia (s2)

Czym jest socjologia?

Socjologia to dyscyplina naukowa, która pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjesz. Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Dlaczego raczej dostosowujemy się do otoczenia, niż zmieniamy świat wokół siebie? Dlaczego jedni słuchają opery, a inni disco polo? Czy da się przewidzieć zachowania ludzi? Czy coraz mniej ludzi jest religijnych? Socjologowie szukają odpowiedzi na te i na inne podobne pytania. Ponieważ socjologia jest nauką empiryczną, odpowiedzi te pytania zazwyczaj opierają się na rozmaitych danych zbieranych w trakcie badań.

Inaczej rzecz ujmując, socjologia to nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi od poziomu globalnego do poziomu małych grup (takich jak rodzina). Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno to, co trwałe, jak i to, co się nieustannie zmienia w społeczeństwie.

Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, ale dają też umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, czy wreszcie znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.


Dlaczego warto studiować socjologię na UMK?

Studia socjologiczne II stopnia na UMK nastawione są na wykształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia badań społecznych oraz w zakresie wsparcia procesów zarządzania grupami społecznymi. Nasze studia zapewniają:

 • indywidualny charakter kształcenia,
 • rozbudowany moduł uczący prowadzenia badań społecznych z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych (w tym specjalistycznych programów komputerowych),
 • dwa moduły specjalizacyjne, realizowane m.in. przez praktyków, dające wiedzę cenną na rynku pracy (moduł HR - Human Resources oraz moduł Zarządzanie innowacjami społecznymi),
 • szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych i zdobycia umiejętności praktycznych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs języka obcego,
 • stały kontakt z wysoko wykwalifikowaną i otwartą na współpracę ze studentami kadrą.

Toruńska socjologia od dawna jest notowana wysoko w rozmaitych rankingach (np. „Perspektyw”). Nasza kadra ma mocną pozycję naukową, co potwierdzone jest m.in. oceną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w trakcie ostatniej ewaluacji uzyskaliśmy bardzo dobrą kategorię A). Jesteśmy ważną częścią polskiej socjologii. Nasi wykładowcy prowadzą często unikatowe projekty badawcze i są autorami nagradzanych książek. Przykładamy się też do pracy ze studentami. Świadczy o tym chociażby fakt, że kilkunastu naszych studentów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę dyplomową z socjologii.


Co po studiach?

Studia socjologiczne są bardzo dobrą podstawą dla wykonywania zawodów nastawionych na pracę z ludźmi i na analizę informacji. Absolwenci toruńskiej socjologii są zatrudniani jako:

 • pracownicy firm badania rynku i opinii społecznej,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach,
 • autorzy i wykonawcy różnych projektów m.in. finansowanych przez UE,
 • dziennikarze i pracownicy mediów,
 • analitycy,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • pracownicy branży reklamowej,
 • pracownicy działów marketingu i promocji (PR),
 • pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych czy ośrodków rehabilitacyjnych.

Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej. Wielu absolwentów toruńskiej socjologii pracuje naukowo na uczelniach polskich i zagranicznych.


Absolwent socjologii

Marcin Centkowski

(optymistycznie patrzący w przyszłość absolwent socjologii (2008), rzecznik prasowy, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Promocji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

Co dała mi socjologia? To, że wiedzę MOŻNA umiejętnie komunikować. Socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i życie zawodowe staje się dużo prostsze. Naprawdę trzeba i warto!

Więcej: Biuro Karier UMK - Marcin Centkowski

 

Dodatkowe informacje

Instagram

Galeria zdjęć

socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS]