Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: socjologia (s2)

Czym jest socjologia?

Socjologia to dyscyplina naukowa, która pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjesz. Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Dlaczego raczej dostosowujemy się do otoczenia, niż zmieniamy świat wokół siebie? Dlaczego jedni słuchają opery, a inni disco polo? Czy da się przewidzieć zachowania ludzi? Czy coraz mniej ludzi jest religijnych? Socjologowie szukają odpowiedzi na te i na inne podobne pytania. Socjologia jest nauką empiryczną, więc odpowiedzi te pytania zazwyczaj opierają się na rozmaitych danych zbieranych w trakcie badań.

Inaczej rzecz ujmując, socjologia to nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi od poziomu globalnego do poziomu małych grup (takich jak rodzina). Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno to, co trwałe, jak i to, co się nieustannie zmienia w społeczeństwie.

Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, ale dają też umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, czy wreszcie znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.


Dlaczego warto studiować socjologię na UMK?

Studia socjologiczne II stopnia na UMK nastawione są na wykształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia badań społecznych oraz w zakresie wsparcia procesów zarządzania grupami społecznymi. Nasze studia zapewniają:

 • indywidualny charakter kształcenia,
 • rozbudowany moduł uczący prowadzenia badań społecznych z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych (w tym specjalistycznych programów komputerowych),
 • dwa moduły specjalizacyjne, realizowane m.in. przez praktyków, dające wiedzę cenną na rynku pracy (moduł HR - Human Resources oraz moduł Zarządzanie innowacjami społecznymi),
 • szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych i zdobycia umiejętności praktycznych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs języka obcego,
 • stały kontakt z wysoko wykwalifikowaną i otwartą na współpracę ze studentami kadrą.

Nasza kadra ma mocną pozycję naukową i jest ważną częścią polskiej socjologii. Pracownicy Instytutu Socjologii prowadzą często unikatowe projekty badawcze i są autorami licznych publikacji funkcjonujących w obiegu międzynarodowym. Przykładamy się też do pracy ze studentami. Kilkunastu naszych studentów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę dyplomową z socjologii.


Co po studiach?

Studia socjologiczne są bardzo dobrą podstawą dla wykonywania zawodów nastawionych na pracę z ludźmi i na analizę informacji. Absolwenci toruńskiej socjologii są zatrudniani jako:

 • pracownicy firm badania rynku i opinii społecznej,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach,
 • autorzy i wykonawcy różnych projektów m.in. finansowanych przez UE,
 • dziennikarze i pracownicy mediów,
 • analitycy,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • pracownicy branży reklamowej,
 • pracownicy działów marketingu i promocji (PR),
 • pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych czy ośrodków rehabilitacyjnych.

Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej. Wielu absolwentów toruńskiej socjologii pracuje naukowo na uczelniach polskich i zagranicznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwenci socjologii

Marcin Centkowski

(optymistycznie patrzący w przyszłość absolwent socjologii (2008), rzecznik prasowy, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Promocji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

Co dała mi socjologia? To, że wiedzę MOŻNA umiejętnie komunikować. Socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i życie zawodowe staje się dużo prostsze. Naprawdę trzeba i warto!

Więcej: Biuro Karier UMK - Marcin Centkowski


Julita Pieńkosz

Julita Pieńkosz

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt, zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest autorką publikacji naukowych na temat kształtowania socjologii narodowych oraz metodologicznych podstaw uprawiania historii socjologii. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół szeroko pojętej problematyki edukacji, w szczególności strukturalnych uwarunkowaniach uczenia się w dorosłości. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje ilościowe i jakościowe metody gromadzenia danych, analizy statystyczne, w szczególności zaś wyobraźnię socjologiczną.


Przemysław Kluz

Przemysław Kluz (absolwent z 2009 roku)

Socjolog, organizator społeczności lokalnej, mediator grupowy, facylitator. Od 2009 roku związany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, menedżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni i redaktor naczelny lokalnego portalu MojaOrunia.pl. Zaangażowany w projekty rewitalizacyjne włączające mieszkańców, a w szczególności młodzież, w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zmienianie przestrzeni społecznej i architektonicznej dzielnicy. Od kilku lat przeprowadza również konsultacje społeczne i mediacje dla samorządów i biznesu. Jest ojcem dwóch córek, adeptem pływania lodowego, niezmęczonym dyskutantem.


Zofia Szeszko-Kluz

Zofia Szeszko-Kluz (absolwentka z 2005 r.)

Od marketingu, przez sprzedaż ecommerce do budowania produktów bazujących na technologii. Ścieżka zawodowa prowadziła mnie od pracy w dziale marketingu największej polskiej firmy odzieżowej (LPP), dla tego samego pracodawcy budowałam rozwiązanie ecommerce dla wszystkich jego marek (aktualnie dostępne w 30 krajach). Poprzez wieloletnią koordynację działań sprzedażowych i marketingowych weszłam na drogę bardziej związaną z bezpośrednią współpracą z zespołem deweloperskim i budowaniem rozwiązań ecommerce dla B2B również dla Staples/Lyreco, a aktualnie skupiam się na opracowaniu i dostosowaniu do potrzeb klientów produktów logistycznych w Maersk. Jestem matką dwóch córek, fanatyczką filmową, usiłuję hodować rośliny.

Galeria zdjęć

socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS] socjologia [fot. WFiNS]