Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia medyczna (s2)

Czym jest chemia medyczna?

Kierunek studiów chemia medyczna oferuje studentom interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzące do zrozumienia budowy, metod syntezy oraz identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student zdobywa również wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.

 

 


Dlaczego warto studiować chemię medyczną na UMK?

Studia drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna oferują studentom wiedzę i umiejętności z zakresu chemii stosowanej w farmacji, naukach medycznych i pokrewnych.

Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala uzyskać:

  • wiedzę w podstawowych dyscyplinach naukowych (chemia, farmacja, medycyna) dającą trwałe podstawy teoretyczne i praktyczne kompetencje w tych obszarach,
  • pogłębione chemiczne i farmaceutyczne przygotowanie do nowoczesnych metod analizy, projektowania i wytwarzania substancji aktywnych,
  • wiedzę naukową na temat nowoczesnych technik diagnostyki i obrazowania stosowanych w medycynie,
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do zaprojektowania i otrzymania nowoczesnych form farmaceutycznych,
  • przygotowanie chemiczne do izolacji substancji aktywnych pochodzenia naturalnego oraz umiejętność otrzymania na ich bazie środków leczniczych,
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych,
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy magisterskiej,
  • wiedzę przydatną do pracy w produkcji, obrocie farmaceutykami oraz monitorowaniu badań klinicznych.

Plan i program studiów powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (lokalne firmy branży medycznej np. Sorimex, Filofarm) oraz przede wszystkim w oparciu o oczekiwania studentów Wydziału Chemii. Studia te gwarantują więc kompetencje wymagane w pracy w szeroko pojętym przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w instytucjach prowadzących audyt w ww. profilach. Przedmioty, które oferowane są w ramach kierunku skonstruowane są tak, aby położyć jak największy nacisk na umiejętności kreatywnego zastosowania zdobytej wiedzy oraz nowoczesnego podejścia do problemu np. przewidywanie aktywności in silico.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii.


Co po studiach na kierunku chemia medyczna?

Absolwenci kierunku chemia medyczna po studiach drugiego stopnia posiadają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych.

Posiadają gruntowne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem instrumentalnej analizy chemicznej, chemii materiałowej i nanotechnologii. Ponadto znają sposoby wytwarzania i oceny leków i wyrobów medycznych oraz nowoczesne metody obrazowania i diagnostyki.

Tak wykształceni absolwenci bez problemu sprostają rosnącym wymaganiom rynku. Mogą podjąć pracę w laboratoriach zajmujących się przede wszystkim oceną jakości oraz wytwarzaniem preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia medyczna [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański] szalka [fot. WCh] chemia medyczna [fot. Andrzej Romański]