Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia kosmetyczna (s2)

Czym jest kierunek chemia kosmetyczna?

Kierunek chemia kosmetyczna oferuje studentom studia magisterskie (drugiego stopnia) będące kontynuacją studiów pierwszego stopnia na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych oraz technologii kosmetyków. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu podstaw bioinformatyki, fizykochemii koloidów, chemii bioorganicznej, chemii nieorganicznej i chemii obliczeniowej z praktycznym zastosowaniem wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz rolą poszczególnych składników w formie kosmetyku.

 


Dlaczego warto studiować chemię kosmetyczną na UMK?

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Studia na tym kierunku uczą także wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. Studenci kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy zespołowej przy produkcji kosmetyków oraz analizy i składu surowców i wyrobów kosmetycznych.


Co po studiach na kierunku chemia kosmetyczna?

Absolwent kierunku chemia kosmetyczna dysponuje wykształceniem z pogranicza chemii oraz wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią podejmowanie pracy m.in. jako:

  • specjalista w interdyscyplinarnych laboratoriach badawczych, laboratoriach i administracji w branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
  • specjalista do opracowywania i optymalizacji receptur nowych wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, wyrobów lekopodobnych, produktów ziołowych, suplementów diety,
  • pracownik w obszarach obrotu, kontroli jakości i bezpieczeństwa oraz dystrybucji kosmetyków,
  • menedżer w firmie kosmetycznej.

Systematycznie rośnie również liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia kosmetyczna [fot. WCh] chemia kosmetyczna [fot. Andrzej Romanski] chemia kosmetyczna [fot. WCh]