Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia kosmetyczna (s2)

Czym jest kierunek chemia kosmetyczna?

Kierunek chemia kosmetyczna oferuje studentom studia magisterskie (drugiego stopnia) będące kontynuacją studiów pierwszego stopnia na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu podstaw bioinformatyki, fizykochemii koloidów, chemii bioorganicznej, chemii nieorganicznej i chemii obliczeniowej z praktycznym zastosowaniem wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz rolą poszczególnych składników w formie kosmetyku.


Dlaczego warto studiować chemię kosmetyczną na UMK?

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Studia na tym kierunku uczą także wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. Studenci kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy zespołowej przy produkcji kosmetyków oraz analizy i składu surowców i wyrobów kosmetycznych.


Co po studiach na kierunku chemia kosmetyczna?

Absolwent kierunku chemia kosmetyczna dysponuje wykształceniem z pogranicza chemii oraz wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią podejmowanie pracy m.in. jako:

  • specjalista w interdyscyplinarnych laboratoriach badawczych, laboratoriach i administracji w branży kosmetycznej i farmaceutycznej
  • specjalista do opracowywania i optymalizacji receptur nowych wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, wyrobów lekopodobnych, produktów ziołowych, suplementów diety
  • pracownik w obszarach obrotu, kontroli jakości i bezpieczeństwa oraz dystrybucji kosmetyków
  • menedżer w firmie kosmetycznej

Systematycznie rośnie również liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny