Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia (s2) – studia czterosemestralne

Czym jest chemia?

Chemia jest dyscypliną naukową skupiającą się na badaniu właściwości, struktury, składu oraz zmian materii na poziomie atomowym i molekularnym. Wykorzystuje metody i narzędzia zarówno z dziedziny nauk ścisłych, jak fizyka i matematyka, jak i nauk przyrodniczych, takich jak biologia czy geologia.

Kluczowym elementem chemii jako kierunku studiów jest również praca laboratoryjna, podczas której studenci mają możliwość przeprowadzania eksperymentów, prowadzenia badań i zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu chemika. Ponadto studia chemiczne pomagają studentom w rozwijaniu umiejętności analitycznego myślenia, dokonywania precyzyjnego pomiaru oraz rozwiązywania problemów, co sprawia, że kierunek ten jest atrakcyjny dla osób zainteresowanych nauką i technologią.


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Studia drugiego stopnia na kierunku chemia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej. Studenci nabywają umiejętności planowania i realizowania eksperymentów oraz analizowania wyników i danych literaturowych. Zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które pozwalają im prowadzić badania, analizować substancje, projektować nowe związki chemiczne oraz stosować technologie chemiczne w różnych dziedzinach, takich jak farmacja, przemysł, ochrona środowiska czy materiałoznawstwo. Dzięki zdobytej wiedzy mogą rozwiązywać problemy, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i dać przewagę nad absolwentami innych kierunków poszukujących swojej pierwszej pracy. 

Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.


Co po studiach na kierunku chemia?

Zdobyta interdyscyplinarna wiedza gwarantuje dobre przygotowanie do pracy w praktycznie wszystkich działach gospodarki związanych z chemią, począwszy od tradycyjnego przemysłu chemicznego, przez przemysł produkujący żywność, farmaceutyki czy kosmetyki, instytucje zajmujące się biotechnologią, aż po przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub produkcją zielonej energii. W instytucjach tych absolwent kierunku chemia może zajmować się wdrażaniem i nadzorem procesów technologicznych, pracą w jednostkach badawczo-rozwojowych, diagnostyką i kontrolą jakości oraz zadaniami administracyjnymi.

Otrzymane wykształcenie jest świetnym punktem wyjściowym do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych, na przykład w zakresie nauczania chemii, ekonomii czy administracji. Absolwenci mogą też podjąć pracę naukową lub dalsze kształcenie w szkołach doktorskich w kraju i za granicą.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

 

 

 


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych, np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh]