Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (s2) (rekrutacja śródroczna)

Czym jest informatyka?

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Absolwent informatyki to osoba, która dysponuje wiedzą i umiejętnościami cenionymi w kraju i za granicą.

Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Praktyka jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Idealny kandydat powinien mieć nie tylko zapał do nauki, ale być otwarty na zmiany zachodzące w informatyce. Przydają się umiejętność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.

W pracy informatyka coraz większą rolę odgrywają:

 • zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych
 • wiedza o aktualnych kierunkach rozwoju i o najnowszych odkryciach w zakresie technologii sieciowych i architektur komputerów
 • metody przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych
 • znajomość technologii mobilnych

Te i inne zagadnienia znajdują się w programie studiów – w ramach przedmiotów obowiązkowych lub fakultatywnych. Studia umożliwiają pogłębienie znajomości podstaw teoretycznych informatyki, rozwijają także cenioną przez pracodawców umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.


Dlaczego warto studiować informatykę na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii Mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) – 3 laboratoria o wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • laboratorium sprzętowe (Cisco)
 • laboratorium komputerowe (Apple)
 • Otwarte Laboratorium Komputerowe – 6 wydzielonych boxów z urządzeniami Apple (iMac, iPhone, iPad, iWatch), Microsoft (HoloLens, Surface Studio), czy Google (Pixel, Nexus)

Łącznie 18 laboratoriów dydaktycznych (260 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Pracowni Projektów Studenckich (7 stanowisk), dwie drukarki 3D oraz rozbudowana sieć radiowa obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

 • Wydział posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów.
 • Znakomita kadra gwarantuje studentowi poznanie najnowszych technologii oraz wiedzy informatycznej.
 • Wydział współpracuje w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

Studenci

 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+)
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)

Co po studiach?

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT wciąż rośnie.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych
 • programistą aplikacji mobilnych
 • programistą aplikacji webowych
 • programistą
 • inżynierem oprogramowania
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych
 • projektantem systemów decyzyjnych
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.


Zaczynali na Wydziale Matematyki i Informatyki

Insbird

Slidetorial

Trains-project

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]