Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: kulturoznawstwo (s2)

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo?

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz życiem społecznym i funkcjonowaniem różnych grup środowiskowych. W czasie dwuletnich studiów magisterskich oferujemy dwa bloki zajęć:

  • zajęcia obligatoryjne poświęcone różnym zjawiskom współczesnej kultury i sztuki, w czasie których studenci zdobywają umiejętność samodzielnej analizy wielu problemów, z jakimi spotykamy się w nowoczesnym świecie;
  • zajęcia specjalizacyjne, w czasie których studenci zdobywają pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie, a także wiele praktycznych umiejętności (specjalizacje: animacja kultury, film i nowe media, folklorystyka).

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo na UMK?

  • Kulturoznawstwo na UMK posiada ciekawy i zróżnicowany program studiów. Wybór specjalizacji umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów.
  • Oferujemy specjalizacje o profilu praktycznym, umożliwiające zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.
  • Toruń to miasto, w którym możliwy jest aktywny kontakt z różnymi formami kultury. Prócz muzeów i zabytków z różnych epok studenci znajdą tu liczne galerie sztuki, biblioteki, kluby muzyczne, kina, teatry.
  • W czasie studiów możliwe są wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz wyjazdy do innych ośrodków w Polsce (w ramach programu MOST).

Co po studiach?

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania działań w takich dziedzinach jak:

  • organizacja życia kulturowego (twórca, animator kultury, instruktor)
  • edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel)
  • zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer)

Ukończenie studiów kulturoznawczych umożliwia więc podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz wszelkich instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), a także w firmach związanych z branżą reklamową i prowadzących działalność w internecie.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF]