Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: kulturoznawstwo (s2)

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo?

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz życiem społecznym i funkcjonowaniem różnych grup środowiskowych. W czasie dwuletnich studiów magisterskich oferowane są dwa bloki zajęć:

 • zajęcia obligatoryjne poświęcone różnym zjawiskom współczesnej kultury i sztuki, w czasie których studenci zdobywają umiejętność samodzielnej analizy wielu problemów, z jakimi spotykamy się w nowoczesnym świecie;
 • zajęcia specjalizacyjne, w czasie których studenci zdobywają pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie, a także wiele praktycznych umiejętności.

W roku akademickim 2024/2025 na studiach drugiego stopnia planuje się uruchomienie specjalizacji:

 • animacja kultury,
 • folklorystyk,
 • film i nowe media.

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo na UMK?

 • Kulturoznawstwo na UMK posiada ciekawy i zróżnicowany program studiów. Wybór specjalizacji umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów.
 • Oferujemy specjalizacje o profilu praktycznym, umożliwiające zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.
 • Toruń to miasto, w którym możliwy jest aktywny kontakt z różnymi formami kultury. Prócz muzeów i zabytków z różnych epok studenci znajdą tu liczne galerie sztuki, biblioteki, kluby muzyczne, kina, teatry.
 • W czasie studiów możliwe są wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz wyjazdy do innych ośrodków w Polsce (w ramach programu MOST).

Co po studiach?

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania działań w takich dziedzinach jak:

 • organizacja życia kulturowego (twórca, animator kultury, instruktor),
 • edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel),
 • zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer).

Ukończenie studiów kulturoznawczych umożliwia więc podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz wszelkich instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), a także w firmach związanych z branżą reklamową i prowadzących działalność w internecie.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF]