Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: nauki o rodzinie (s2)

Czym są nauki o rodzinie – studia II stopnia?

Marzysz o kontynuacji albo o podjęciu pasjonujących życiowo studiów? Pragniesz pomagać innym oraz realnie wspierać rodzinę w doświadczeniach? Chcesz sam zbudować szczęśliwą rodzinę, ale nie wiesz jak to zrobić? Nauki o rodzinie są kierunkiem studiów utworzonym właśnie dla Ciebie.

Na II stopniu studiów oferujemy następujące specjalności:

 • coaching rodzinny i mediacje*
 • specjalność nauczycielska wychowanie do życia w rodzinie i etyka** – kontynuacja studiów pierwszego stopnia; specjalność jest skierowana przede wszystkim do absolwentów specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków pokrewnych

* specjalność oferowana od roku akademickiego 2024/2025

Wyboru specjalności studenci dokonują na początku studiów.

** Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Zapamiętaj! Rodzina to dzieło sztuki – my tylko pomagamy, by rzeczywiście nim się stała!


Dlaczego warto studiować nauki o rodzinie na UMK?

Zapewne zastanawiasz się, co zyskasz studiując nauki o rodzinie?

Odpowiedzi są następujące:

 • interdyscyplinarną wiedzę (m. in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, etyki, która odnosi się do życia rodzinnego)
 • odbywanie praktyk zawodowych w szkołach lub instytucjach publicznych (np. poradniach rodzinnych, ośrodkach mediacji rodzinnych)
 • konkretne umiejętności zawodowe, które z powodzeniem możesz zastosować również w życiu osobistym
 • możliwość skorzystania z programu Erasmus+ czyli realizacji semestru nauki m.in. w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Czechach, Słowacji, Estonii, Austrii, Grecji, Portugalii lub na Malcie
 • rozwijanie swoich zainteresowań w kołach naukowych
 • uczestniczenie w ciekawych projektach prowadzonych przez środowisko naukowe Wydziału
 • rozwój osobisty i powiększanie kompetencji miękkich poprzez zaangażowanie się w działalność Pracowni Promocji Wydziału Teologicznego, w ramach którego działa kierunek Nauk o Rodzinie

Co po studiach?

Ukończenie drugiego stopnia studiów uprawnia do pracy w charakterze:

 • doradcy (konsultanta) poradni małżeńskich i rodzinnych
 • nauczyciela przedmiotów wychowanie do życia w rodzinie i etyka we wszystkich szkołach
 • asystenta rodziny (gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej)
 • pracownika służb socjalnych i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych
 • kuratora społecznego i rodzinnego

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT] nauki o rodzinie [fot. WT]