Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: administracja (studia 2. stopnia)

Czym jest administracja?

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego, politycznego oraz gospodarczego. W trakcie studiów student nabywa umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Dwustopniowe studia administracyjne od dawna należą do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK kierunków. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, zaś studia drugiego stopnia – magistra.


Dlaczego warto studiować administrację na UMK?

 • Stabilna obsada kadrowa gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia – I miejsce w kraju pod względem siły kadry w ważnych rankingach ogólnopolskich
 • Kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Prężny studencki ruch naukowy (32 koła naukowe) działający na Wydziale, organizujący corocznie kilka konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, wydający dwa studenckie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej
 • Systematycznie wzrastająca liczba zewnętrznych środków pozyskiwanych na prowadzenie badań naukowych w ramach grantów międzynarodowych (Horyzont 2020, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) oraz krajowych (Narodowe Centrum Nauki)
 • Program kształcenia zróżnicowany pod względem treści i dostosowany do aktualnych jak i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także optymalnie zbilansowany pod względem aspektów teoretycznych i praktycznych
 • Możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+
 • Aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów WPiA
 • Bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim w ramach Comparative Law School
 • Kształcenie w bardzo dobrej infrastrukturze dydaktycznej przy nowoczesnym wyposażeniu sal i pracowni
 • Łatwy i dogodny dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej i Biblioteki Głównej UMK

Co po studiach?

Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Instagram

Film promocyjny

Galeria zdjęć

administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA]