Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia bałkańska (s2)

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana już ponad 20 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Jako jedyna od samego początku po dzień dzisiejszy oferuje nauczanie języka albańskiego na poziomie licencjackim i magisterskim. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało programem studiów łączącym naukę języków z przedmiotami humanistycznymi i społecznymi. Na tym etapie kształcenia kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie oraz wzbogacanie słownictwa specjalistycznego. Rozwijanie kompetencji językowych harmonizuje z teoretyczno-praktycznym charakterem bloku przekładoznawczego, który pozwala zapoznać się z technikami tłumaczenia pisemnego i ustnego.

O przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023 mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata z filologii serbskiej lub bułgarskiej oraz osoby z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka serbskiego lub bułgarskiego na poziomie B2. Nauczamy dwóch języków. Studenci kontynuują naukę języka, którego uczyli się na studiach licencjackich oraz uczestniczą w lektoracie drugiego języka bałkańskiego. Jego realizacja będzie trwać 2 lata i skończy się na poziomie B1.

Po przyjęciu na studia kandydat znający tylko jeden język bałkański składa deklarację odnośnie do drugiego języka, którego naukę podejmie od poziomu zerowego. Osoba ucząca się wcześniej języka serbskiego wybiera między albańskim a bułgarskim, natomiast osoba ucząca się wcześniej bułgarskiego, wybiera między serbskim a albańskim. O nauczaniu drugiego języka decyduje ostatecznie większość oddanych głosów. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Katedry Bałkanistyki UMK w zakładce "Dla kandydatów".


Dlaczego warto studiować filologię bałkańską na UMK?

W dzisiejszych czasach swobodne komunikowanie się po angielsku to jeden z wielu wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców. To konieczne, ale na tyle powszechne narzędzie, że nie wyróżnia nikogo z tłumu osób starających się o pracę. Znajomość rzadszych języków, w tym bałkańskich, otwiera nowe perspektywy zawodowe i zwiększa szansę na zatrudnienie.

Oprócz ciekawego programu naszym studentom oferujemy warunki dużo lepsze niż w szkołach językowych:

  • uczymy w małych grupach od poziomu średniozaawansowanego do zaawansowanego,
  • jesteśmy zespołem doświadczonych dydaktyków, a wśród nas są również rodzimi użytkownicy języków bałkańskich,
  • stosujemy zróżnicowane metody nauczania dostosowane do europejskich wymogów kształcenia,
  • wykorzystujemy najnowsze materiały do nauki języków bałkańskich, w tym podręczniki autorstwa pracowników naszej katedry,
  • jesteśmy otwarci na propozycje w kwestii doboru realizowanych na zajęciach tematów,
  • preferujemy indywidualne podejście do każdego studenta.

Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość kształcenia. Przedmioty teoretyczne prowadzone są przez specjalistów cenionych w polskim i zagranicznym środowisku akademickim. Umiędzynarodowienie wyników ich pracy naukowej oraz realizacja indywidualnych i zespołowych projektów badawczych inspirują studentów do rozwijania własnych zainteresowań, których efektem są ciekawe rozprawy magisterskie z szeroko rozumianej bałkanistyki.

Mobilność studencka w ramach programów Erasmus+, NAWA oraz MOST umożliwia zdobycie różnorodnych i bezcennych doświadczeń poza murami uniwersytetu macierzystego. Jest to doskonała okazja, by pogłębić swoją wiedzę, ale też nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych uczelni. Umiejętności językowe można też doskonalić, korzystając z oferty szkół letnich, z którymi od lat współpracujemy.

Studenci filologii bałkańskiej zaangażowani w działalność dwóch kół naukowych wspólnie z kadrą realizują różne projekty. Niektóre z nich mają już długą tradycję, np. Dni Bałkańskie czy warsztaty translatorskie dla bułgarystów z całej Polski, ciesząc się dużym zainteresowaniem.


Co po studiach?

Sprawne posługiwanie się językiem albańskim, bułgarskim czy serbskim w połączeniu z wszechstronną wiedzą na temat państw bałkańskich, należących do Unii Europejskiej lub ubiegających się o unijne członkostwo, daje szansę na atrakcyjną pracę zawodową.

Od pewnego czasu Bałkany przyciągają coraz więcej turystów, więc jedną z opcji jest znalezienie pracy w biurach podróży. Wielu naszych studentów zdecydowało się na współpracę z agencjami turystycznymi już w trakcie studiów. Dla młodych osób jest to wspaniała przygoda, która często przeradza się w sposób na życie.

O ciekawą i dobrze płatną pracę można ubiegać się zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach prowadzących działalność w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Takie doświadczania mają nasi absolwenci, z których część zdecydowała się następnie na założenie własnego biznesu na Bałkanach. Inni spełniają się zawodowo w różnych organizacjach rządowych i pozarządowych, w przygranicznych służbach mundurowych, ambasadach i instytucjach kulturalnych.

Wiedza i umiejętności językowe zdobyte na filologii bałkańskiej to solidna podstawa, by podjąć podyplomowe studia przekładoznawcze lub rozpocząć pracę naukową. Wykształciliśmy absolwentów, którzy zdobyli uprawnienia tłumacza przysięgłego lub są dziś cenionymi badaczami w dziedzinie bałkanistyki.

Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego może okazać się kluczem do sukcesu. Zapraszamy do studiowania filologii bałkańskiej na UMK!

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH]