Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia bałkańska (s2)

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana blisko 25 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Na studiach magisterskich kładziemy nacisk przede wszystkim na doskonalenie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie oraz wzbogacanie słownictwa specjalistycznego. Rozwijanie kompetencji językowych harmonizuje z teoretyczno-praktycznym charakterem bloku przekładoznawczego, który pozwala zapoznać się z technikami tłumaczenia pisemnego i ustnego.

O przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata z filologii bałkańskiej/słowiańskiej lub z innym dokumentem, który potwierdza znajomość języka albańskiego/bułgarskiego/serbskiego na poziomie B2. Oferujemy następujące ścieżki nauki języków:

• kontynuacja dwóch języków od poziomu B2,

• kontynuacja jednego języka od poziomu B2 i rozpoczęcie nauki drugiego języka od podstaw w formie lektoratu, który trwa 2 lata i skończy się na poziomie B1.

Nauka dwóch języków bałkańskich jest obligatoryjna. Po przyjęciu na studia należy wypełnić deklarację językową. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Katedry Bałkanistyki UMK w zakładce "Dla kandydatów".


Dlaczego warto studiować filologię bałkańską na UMK?

W dzisiejszych czasach swobodne komunikowanie się po angielsku to jeden z wielu wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców. To konieczne, ale na tyle powszechne narzędzie, że nie wyróżnia nikogo z tłumu osób starających się o pracę. Znajomość rzadszych języków, w tym bałkańskich, otwiera nowe perspektywy zawodowe i zwiększa szansę na zatrudnienie.

Oprócz ciekawego programu naszym studentom oferujemy warunki dużo lepsze niż w szkołach językowych:

  • uczymy w małych grupach od poziomu średniozaawansowanego do zaawansowanego,
  • jesteśmy zespołem doświadczonych dydaktyków, a wśród nas są również rodzimi użytkownicy języków bałkańskich,
  • stosujemy zróżnicowane metody nauczania dostosowane do europejskich wymogów kształcenia,
  • wykorzystujemy najnowsze materiały do nauki języków bałkańskich, w tym podręczniki autorstwa pracowników naszej katedry,
  • jesteśmy otwarci na propozycje w kwestii doboru realizowanych na zajęciach tematów,
  • preferujemy indywidualne podejście do każdego studenta.

Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość kształcenia. Przedmioty teoretyczne prowadzone są przez specjalistów cenionych w polskim i zagranicznym środowisku akademickim. Umiędzynarodowienie wyników ich pracy naukowej oraz realizacja indywidualnych i zespołowych projektów badawczych inspirują studentów do rozwijania własnych zainteresowań, których efektem są ciekawe rozprawy magisterskie z szeroko rozumianej bałkanistyki.

Mobilność studencka w ramach programów Erasmus+, NAWA oraz MOST umożliwia zdobycie różnorodnych i bezcennych doświadczeń poza murami uniwersytetu macierzystego. Jest to doskonała okazja, by pogłębić swoją wiedzę, ale też nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych uczelni. Umiejętności językowe można doskonalić, korzystając z oferty szkół letnich, z którymi od lat współpracujemy.


Co po studiach?

Sprawne posługiwanie się językiem albańskim, bułgarskim czy serbskim w połączeniu z wszechstronną wiedzą na temat państw bałkańskich, należących do Unii Europejskiej lub ubiegających się o unijne członkostwo, daje szansę na atrakcyjną pracę zawodową.

Od pewnego czasu Bałkany przyciągają coraz więcej turystów, więc jedną z opcji jest znalezienie pracy w biurach podróży. Wielu naszych studentów zdecydowało się na współpracę z agencjami turystycznymi już w trakcie studiów. Dla młodych osób jest to wspaniała przygoda, która często przeradza się w sposób na życie.

O ciekawą i dobrze płatną pracę można ubiegać się zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach prowadzących działalność w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Takie doświadczania mają nasi absolwenci, z których część zdecydowała się następnie na założenie własnego biznesu na Bałkanach. Inni spełniają się zawodowo w różnych organizacjach rządowych i pozarządowych, w przygranicznych służbach mundurowych, ambasadach i instytucjach kulturalnych.

Wiedza i umiejętności językowe zdobyte na filologii bałkańskiej to solidna podstawa, by podjąć podyplomowe studia przekładoznawcze lub rozpocząć pracę naukową. Wykształciliśmy absolwentów, którzy zdobyli uprawnienia tłumacza przysięgłego lub są dziś cenionymi badaczami w dziedzinie bałkanistyki.

Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego może okazać się kluczem do sukcesu. Zapraszamy do studiowania filologii bałkańskiej na UMK!


Galeria zdjęć

filologia bałkańska [fot. WH]      filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH]